EEG BIOFEEDBACK
  Szkolenia
 

Szkolenie w Pradze(Czechy) -Apel

Wstęp

Szkolenia i warsztaty w Pile  www.eeg-biofeedback.com.pl    

                                                                        (indywidualne, małe grupy: 2-5 osobowe)

Szkolenia NF na aparaturze ELMIKO

Szkolenia w Czechach-Praga. 

.......inne ośrodki szkoleniowe                      

- szkolenia w ELMIKO, Warszawa        www.elmiko.pl

- szkolenie w EEG Instytut ,Warszawa    www.eeg.com.pl

- szkolenia w Promyk Słońca, Wrocław

Certyfikat BCIA

 

Wstęp

 

Szkoleniami EEG BIOFEEDBACK (NEUROFEEDBACK) zajmują się specjaliści neuroterapii, mający oprócz wiedzy teoretycznej, wieloletnie doświadczenie  z własnej praktyki oraz posiadający osiągnięcia na arenie międzynarodowej (badania w neurofeedback, publikacje, nowe protokoły, sukcesy w pracy z pacjentami itp.).

Kursy szkoleniowe (zwłaszcza podstawowe) są etapem stwierdzającym, że mamy " prawo jazdy na urządzenia neurofeedback" (eeg biofeedback ), ale sztukę stosowania neurofeedback dopiero poznajemy, poprzez własną praktykę 

i doświadczenie. Łatwiej i szybciej  uzyskamy doskonalenie naszych umiejętności poprzez udział w tzw. warsztatach organizowanych przez czołowych liderów neurofeedback. Należy także pilnie śledzić publikacje biofeedback, neurologiczne, psychologiczne, psychiatryczne oraz kognitywistyczne. Dążyć należy do stosowania narzędzi wspomagających etap rozpoznania problemu i kontroli wyników (efektów)  prowadzonej terapii. 

Do takich popularnie stosowanych należą :

- EEG

- QEEG (+ kompleksowe oszacowania)

- Brainmapping

- Potencjały wywołane

- Specjalistyczne oprogramowania, zorientowane na potrzeby neuroterapii

- Tomografia Komputerowa

- Rezonans Magnetyczny

- Funkcjnalny Rezonans Magnetyczny

 

Bez stosowania wyżej wymienionych narzędzi, praktykowanie neurofeedback jest utrudnione, gdyż bazuje się jedynie na wstępnym wywiadzie i obserwacji symptomów . Źle poprowadzona terapia (np. czoła), może dać nieoczekiwane rezultaty :

 

 

Powiedzmy wyraźnie : aby cokolwiek z sensem wykonywać na aparaturze NF potrzeba 25 godzin szkolenia. 

Potrzeba minimum 50 godzin, aby wstępnie zaawansowana osoba poznała kliniczne zastosowania techniki neurofeedback. Są różne sposoby sprzedawania wiedzy....ale uważajmy, aby nie płacić "ciężkich pieniędzy" za "peryferyjne" informacje ( zbyt odległe od zasad i sposobów trenowania techniką biofeedback). 

Można 100 godzin mówić na temat ADHD, a 1000 na temat neuroanatomii czy też neurofizjologii bądź zaburzeń psychicznych. Na wszystkie teorie może nam zwyczajnie zabraknąć czasu. Owszem, pogłębianie wiedzy jest jak najbardziej wskazane i każdy to rozumie. Ta wiedza jednakże nie jest wiedzą dającą umiejętność "rzeźbienia" mózgu lecz rozwija etap szacowania neurofizjologicznego, po którym ma nastąpić skuteczny trening z wypracowanymi technikami osiągania zamierzonego celu i kontrolą procesu terapii.

             Moim zdaniem, dobra szkoła, to taka, która po 50 godzinach umożliwia własny start, dając tyle wiedzy, aby  na  starcie mieć koncepcję strategii terapii  własnych pacjentów. Następnie jest bardzo ważne, aby swoje początkowe działania konsultować z kimś kto ma więcej doświadczenia i aby nie czuć się zagubionym w gąszczu rosnących wątpliwości co do właściwych wyborów i podjętych decyzji.

              

           Dobra szkoła powinna na własnych przykładach(lub udokumentowanych badaniach), udostępniając "surowe wyniki" , pokazać powiązania sukcesu terapeutycznego z wynikami treningu. Jest to najlepszy sposób na motywację szkolonej osoby i ich przyszłych pacjentów. 

 

           PhDr Jiri Tyl z Biofeedback Insitute w Pradze jest autorem największej bazy wskazującej wszystkie publikacje opisującej skuteczność terapii metodą neurofeedback. Baza jest udostępniana absolwentom praskiego szkolenia.

 

                         W najbliższym czasie przedstawię tematykę kilku przykładowych szkoleń neurofeedback 

prowadzonych przez uznane światowe autorytety szkoleniowe(Sterman,Othmer.) Lektura ta pozwoli na "zlokalizowanie" polskich umiejętności w tym zakresie i wybór  ośrodka szkoleniowego.

 

 

 

Szkolenia i warsztaty w Pile.

 

                          Pilskie zajęcia mają na celu nauczenie(...nie egzaminowanie  :-)) ) adeptów neurofeedback

technicznej poprawności stosowania techniki neurofeedback, umiejętności stosowania różnych technik trenowania aktualnie stosowanych przez  "szkoły" bazujące na uznanych autorytetach NF:

B.Stermana, J.Lubara, Othmerów,  dr med. Eduardo Rocatti, Petera Van Deusena i innych . 

Uczymy procesu kontroli  terapii i oceny wyników poprzez analizy QEEG i Brainmapping. Stosujemy nowe efektywne techniki trenowania i protokoły treningowe oparte o analizy EEG, QEEG i BrainMapping - współczesne techniki nieodzowne dla skutecznego procesu terapii.

Bazujemy na własnych doświadczeniach oraz wieloletnich analizach ogromnej ilości publikacji o tematyce neurofeedback oraz zbliżonych (neurofizjologia, neuroobrazowanie). Przez ostatnie 5 lat, dzięki  bardzo intensywnej pracy i własnym kontaktom zebraliśmy materiał obejmujący  ok. 70 000 pozycji tematycznie związanych z traktowaniem  neurofeedback. Są tam zawarte praktycznie wszelkie możliwe tematy i problemy NF z całego świata ! 

Wykonanie takiego zbioru kosztowało pracę przez koszmarną ilość czasu.....ale warto było !!!

 

W 2005 r uzyskałem dokument z Biofeedback Instytut w Pradze stwierdzający posiadane kwalifikacje do prowadzenia szkoleń o tematyce neurofeedback. Na dzisiaj jest to chyba jedyny dokument w Polsce.........i warto o tym  pamiętać.

 

   Nasze doświadczenia we współpracy z polską, znaną firmą ELMIKO doprowadziły do powstania polskiej wersji eeg biofeedback, która już zdobywa polski rynek( aktualnie głównie Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne  - 16 stanowisk). Dzięki owocnym kontaktom z czeską firmą ALIEN nastąpił zauważalny proces modernizacji oprogramowania BrainFeedback III.

 

 

 Nasze propozycje

 

 w zakresie szkoleń: 

 - szkolenia i warsztaty dla początkujących 

 - szkolenia rodziców na potrzeby terapii NF własnego dziecka(+ zakup taniego urządzenia NF)

 - szkolenia i warsztaty dla zaawansowanych w terapii neurofeedback

 - szkolenia obejmują pracę na aparaturze  ALIEN lub  ELMIKO 

 - pełne wykorzystanie technicznych walorów aparatur biofeedback firm ALIEN i ELMIKO

 - szkolenia z zastosowaniem oprogramowania BIOEXPLORER i  Pendanta (2 kan, NF) 

 - konsultacje 

 - analizy EEG, QEEG i BrainMapping

 - różne techniki treningowe: jedno i wielokanałowe, jedno i wielomodalne

 - oszacowania neurofizjologiczne na potrzeby terapii neurofeedback i inicjalizacja treningów(Piła).

   ( możliwość zorganizowania noclegów w przystępnej cenie). Kontynuacja terapii przekazywana 

   do Pracowni EEG Biofeedback w pobliże miejsc zamieszkania pacjentów 

 - pomoce dydaktyczne związane z tematyką neurofeedback 

  

- warsztaty dla praktykujących  :

 1) Mini QEEG i PAF. Oszacowanie neurofizjologiczne. Kreowanie strategii terapii.

     Warsztat szacowany na 8-10 godzin. Cena całego tematycznego bloku : 300 zł/osoba.

 2) QEEG i BrainMapping w praktyce neurofeedback. Warsztat 8 godzin,  cena : 300 zł/osoba

 3) Treningi wielokanałowe i wielomodalne.Podstawy i zasady.Warsztat 8 godzin,cena: 300 zł/osoba

 4) Terapie wspomagające neurofeedback : AVS, CES, Binaural, Magnetoterapia.

      Warsztat 8 godzin. Cena 200 zł/osoba

 5)  BrainFeedback III bez tajemnic. Optymalna i skuteczna praca z systemem BrainFeedback III.

      Warsztat 8 godzin, cena 200 zł/osoba.Przy większej liczbie osób możliwość negocjacji ceny.

 6) System neurofeedback ELMIKO. Nauka użytkowania. Cena: 300 zł/8 godzin/1 osoba.

      Przy większej liczbie osób możliwość negocjacji ceny.

  7) System: Pendant+BioExplorer( bez certyfikatu ). Nauka pracy na systemie.

      Warsztat 15 godzin(2 dni), koszt 750 zł.

  8) Oszacowania neurofizjologiczne w ujęciu mdr Eduardo Rocatti. Praca z przystawką QDS.

      Warsztat 8-10 godzin. Cena:  300 zł/osoba

  9) Praca na aparatach EEG firm ALIEN lub ELMIKO. Cena: 300zł/8 godzin/1 osoba.3

 

Uwaga!  Wskazane ceny kalkulowane są w przypadku zajęć w Pile.

              Przy liczbie uczestników - 2 osoby i więcej, istnieje  możliwość dojazdu do wskazanej

              pracowni. Wówczas trzeba negocjować ostateczny koszt warsztatu.

 

- Protokołów treningowych. 

  Analiza przesłanego badania eeg na płycie CDR lub przez internet (opis, QEEG+BrainMapping ) 

  zakończona wskazaniami  do treningu. Cena 170 zł.

  

   dystrybucji sprzętu i serwisu :

 - dystrybuacja sprzętu EEG i Biofeedback firm ALIEN i ELMIKO 

 - serwis 

 

Szkolenie : 

Podstawy terapii neurofeedback 

z zastosowaniem systmów ALIEN i ELMIKO.

( 3 dni=25 godzin, koszt 750 zł )

 

 

Szkolenie " Podstawy terapii neurofeedback z zastosowaniem systemów ALIEN i ELMIKO", obejmuje 25 godzin(3dni) i jest podstawowe, aby poznać zasady stosowania terapii neurofeedback i nabyć umiejętność obsługiwania urządzeń eeg biofeedback firm ALIEN i ELMIKO. Wystarczające dla rodziców kupujących aparaturę do rodzinnej domowej terapii. Podstawowe dla technika pracującego pod nadzorem doświadczonego terapeuty (terapeuta ma zaliczone minimum 50 godzin szkolenia i 1 rok własnej praktyki) . 

 

Trzydniowe szkolenie w Pile można odbyć jednoetapowo(od razu 3 dni), albo skuteczniej - w dwu etapach :

- pierwsze 2 dni(najczęściej - sobota i niedziela) to "pompowanie" teorią i proceduralnymi schematami terapii neurofeedback. Po zakończeniu pierwszych 2 dni, przyszły adept wraca do siebie, zamawia aparaturę i praktykuje, wykonując  pierwsze ,  jeszcze nie zautomatyzowane czynności i procedury treningowe. Zbiera pierwsze własne doświadczenia  i oczywiście ma wiele wątpliwości. Gromadzi dyskusyjny materiał na ostatnie spotkanie (trzeci dzień)

- ostatni trzeci dzień(terminy ustalane indywidualnie), to intensywne wyjaśnianie nagromadzonych wątpliwości i dokończenie szkolenia.

 

Przedstawione powyżej szkolenie można kontynuować poprzez  udział w 3 dniowym szkoleniu w Pradze 

w Biofeedback Instytut (prof. Faber,dr J.Tyl, dr V.Tylowa ) posiadający afiliację AAPB. 

Absolwent szkolenia otrzymuje certyfikat praski zaliczający szkolenie w Pile (razem 50 godzin)

-

Przedstawiona  konstrukcja szkolenia zapewnia skuteczne przyswajanie nowego materiału, często trudnego w opinii szkolących się i przygotowuje do  profesjonalnego szkolenia w Pradze, gdzie adept neurofeedback mając przyswojone podstawy, z korzyścią dla siebie - chłonie niezbędną wiedzę. W Pradze otrzyma również tzw. protokoły, które umożliwiają wybór i konstrukcję właściwej strategii terapii.

Dalsze zdobywanie wiedzy jest możliwe przez udział w  warsztatach lub konferencjach o tematyce związanej z NF.

Zawsze można przyjechać do naszej Pracowni EEG-Biofeedback w Pile aby odbyć konsultacje, warsztaty lub szkolenie.

Zapraszamy, mamy możliwość zorganizowania noclegu po przystępnej cenie.

 

 

Na dzisiaj(4-5/2006), 

Pracownia EEG-Biofeedback w Pile,

jest jedyną firmą, gotową do przeszkolenia

i zorganizowania warsztatów adresowanych

do użytkowników aparatów biofeedback firmy ELMIKO.

 

 

zgłoszenia  i  informacje: Jan Lisaj  soliserw@wp.pl   067-2132137    kom.603 925 778

                                                Przy 3 szkolonych osobach, istnieje możliwość  odbycia szkolenia

                                                w miejscu zamieszkania szkolących się osób.

 

 

            

Szkolenie w Pradze(Czechy) -2006r

( 3dni, koszt ok. 1500 zł )

 

Szanowni  Entuzjaści Neurofeedback !

Uprzejmie proszę o aktualizację (= potwierdzenie) zamiaru wyjazdu na szkolenie do Pragi(Czechy).

Przypominam , że szkolenie jest 3 dniowe i adresowane do osób, które już uzyskały podstawową wiedzę NF.

Prawdopodobny termin lipiec-sierpień. Trwa ustalanie terminu.  Zgłoszenie powinno zawierać :

- nazwisko i imię, adres, telefony kontaktowe, adres email

- informację o wykształceniu i tytule naukowym

- informację o wykonywanym zawodzie

- propozycje zagadnień na spotkania warsztatowe ( warsztaty z dr J. Tyl )

 zgłoszenia kierować na adres : soliserw@wp.pl

 

 

 

Szkolenia w Czechach -Praga. Instytut EEG BIOFEEDBACK

 

strona: http://www.eegbiofeedback.cz/english/english.php

 

Podstawy Neurofeedback

szkolenie z certyfikatem 

Instytutu Biofeedback w Pradze

 Lektorzy:   prof. Jozef Faber 

                    PhDr Jiri Tyl, PhDr Vendula Tylowa, 

                    mgr inż. elektronik Jan Lisaj

 

 

Instytut w Pradze ma Afiliację AAPB. Szkolenie przebiega zgodnie z wymogami AAPB. 

AAPB jest najstarszą organizacją skupiającą profesjonalistów biofeedback.( http://www.aapb.org )

AAPB: Association for Applied psychophysiology and Biofeedback

 

 

 

 

Szkolenia w Pradze organizuje PhDr Jiri Tyl z udziałem prof. J.Fabera, świetnego wykładowcy oraz  publicysty tematyki neurologicznej i eeg. PhDr Jiri Tyl jest "chodzącą" encyklopedią wiedzy w sprawach biofeedback. Instytut zajmuje się również dystrybucją sprzętu eeg i eeg biofeedback, produkcji firmy ALIEN   ( www.alien.cz ).

Czesi mają ogromne doświadczenie w stosowaniu neurofeedback i ich wkład został zauważony-Instytut w Pradze otrzymał afiliację AAPB. Przyjeżdżają tutaj różni światowi specjaliści biofeedback. Aktualnie Praga jest "furtką"do światowego neurofeedback.


Szkolenie przewiduje  dwie drogi dojścia do uzyskania certyfikatu :

- dla osób, które już mają jakieś szkolenie ukończone, np. szkolenie w Pile, Warszawie lub Wrocławiu.

  (minimum:25 godzin)

- dla początkujących, bez jakichkolwiek szkoleń (szkolenie: 50 godzin) 

 

 

Szkolenia we Wrocławiu - Promyk Słońca

 

Informacje na temat szkoleń znaleźć można na stronie: www.promykslonca.pl

 

Szkolenia w ELMIKO - Warszawa.

 

strona : www.elmiko.com.pl

 

ELMIKO przeprowadza szkolenia w zakresie użytkowym, związanym z ich urządzeniami (eeg) i oprogramowaniem.

Można liczyć na przychylność i elastyczność terminową, jak również co do tematyki.

 

 

Szkolenia w EEG Instytut - Warszawa.

 

Informacje na temat szkoleń znaleźć można na stronie http://www.eeg.com.pl

 

Certyfikat BCIA . ( http://www.bcia.org/pages/index.cfm?pageid=91 )

 

 

Rozwój historii neurofeedback zdecydował, że liczącym się na świecie, dyplomem uprawniającym do świadczeń usług neurofeedback, gwarantującym ich merytoryczny poziom-zgodnie z wymogami BCIA, jest ukończenie szkolenia mającego certyfikat BCIA(Biofeedback Certyfication Institute of America)

 

 

 

Application Instructions

Home --> Certification Information --> General Biofeedback Certification Information --> Application Instructions

BCIA Policies & Procedures

General Information

Biofeedback certification is awarded upon successful completion of the following requirements:

 1. Completing the BCIA application and providing the necessary documentation.
 2. Meeting all education/training requirements as outlined in this document.
 3. Passing the written examination.
 4. Payment of all fees.

You may practice independently with a state license/credential in one of BCIA's approved health care areas. If you do not carry such license/credential, you must work under supervision.

Specific Instructions for Completing the Application

Please provide all information above the broken line as completely as possible. Remember to use the same address on all correspondence. Social Security # is very important. It will serve as your identification number for your exam and records until you become certified.

The following describes the Education/Training Requirements for certification. Provide a signature or separate letter for Items 1 through 5 on the application and enclose the necessary documentation. Clearly reference all documentation submitted by numbering each document accordingly. Regionally accredited academic institution refers to an Accredited Institution of Postsecondary Education as determined by the American Council on Education.

Italics denotes special instructions for completing that particular portion of the application.

 

Item 1: Education - Highest Degree

A bachelor degree or higher from a regionally accredited academic institution, in a BCIA approved health care field. Licensed RNs are accepted with an A.A. degree. BCIA approved health care fields include: medicine, dentistry, psychology, nursing, (including two-year registered nurses with license, not LVNs or LPNs), physical therapy, respiratory therapy, occupational therapy, social work, counseling, rehabilitation, chiropractic, recreational therapy, dental hygiene, physician's assistant (with certification or license), exercise physiology, speech pathology, sports medicine. The following fields require a masters degree: music therapy, counseling education (M.Ed. in counseling). Degrees in health care fields other than those listed above must be submitted to the Special Review Committee. Please see Special Review for Degree Equivalency included in this application.

Enter the educational institution, degree, date awarded and BCIA approved health care field for the highest degree received in a BCIA health care field. Enclose an official copy of a transcript showing your highest degree. Mark "Item 1".

 

Item 2: Didactic Biofeedback Education - 50 Hours

Didactic education is outlined in detail in the Blueprint Knowledge Statement enclosed and the contact hours are to be distributed as follows:

BCIA Blueprint Area Hours Required

I. Introduction to Biofeedback 2
II. Preparation for Clinical Intervention 3
III. Neuromuscular Intervention: General 4
IV. Neuromuscular Intervention: Specific 4
V. Central Nervous System Intervention: General 4
VI. Autonomic Nervous System Interventions: General 4
VII. Autonomic Nervous System Interventions: Specific 6
VIII. Biofeedback and Distress 4
IX. Instrumentation 10
X. Adjunctive Therapeutic Interventions 6
XI. Professional Conduct 3
Total Hours 50


Check Item 2-A "Didactic Training" if your training was from an accredited college or university OR 2-B if from a BCIA Accredited Training Program. Submit one of the following: (1) Transcripts from an accredited college or university with didactic biofeedback courses clearly marked. In addition, a separate and signed document must be submitted from the institution or department to verify the didactic training for each Blueprint area and the hours taught. Mark all documents Item 2-A. OR (2) Certificate(s) of attendance from a BCIA accredited training program that verify the didactic training for each Blueprint area and the hours taught. Mark "Item 2-B".

 

Item 3 - BCIA Approved Supervision

Please see Guidelines & Policies for Biofeedback Supervision. This information applies throughout the balance of the application. *Supervisors Information Form must be on file for each application to be valid.

Item 3-A: Personal Biofeedback Training Demonstrating Ability to Self Regulate Using Both EMG and Thermal - 10 hours

The candidate should receive instruction/training on clinical/research grade equipment as a client/patient individually taught by an individual who meets BCIA supervision requirements or by the accredited training program.

Provide your BCIA approved supervisor's signature on application Item 3-A or in a separate letter specifying the 10 hours personal (self-regulation) biofeedback required training was met. Mark "Item 3-A".

Item 3-B: Direct Clinical Biofeedback Treatment with Clients/Patients: Total - 80 hours

Treatment should include experience with at least six patients throughout the entire course of biofeedback treatment including other ancillary self-regulation techniques such as: relaxation, meditation, imagery, stress management, psychotherapy, systematic desensitization, neuromuscular retraining, therapeutic exercise. The hours are in accordance with the following:

EMG: with multiple electrode placements - 25 hours

Thermal: with both hand and foot training - 25 hours

Clinical Biofeedback Supervision: - 30 hours.

Provide your BCIA approved supervisor's signature on application Item 3-B or in a separate letter specifying that you completed 80 hours of Direct Clinical Biofeedback Treatment with at least six clients/patients over a minimum 10 week period plus 30 hours of Clinical Supervision. Mark "Item 3-B".

Item 3-C: Biofeedback Case Conference - 10 hours

Biofeedback cases of an instructive nature should be presented by the BCIA approved supervisor. Discussion/demonstration should emphasize actual case procedures, therapeutic interventions, problems, treatment design, current issues and recent scientific advances in biofeedback. Candidates should be involved in the presentation.

Provide your BCIA approved supervisor's signature on application Item 3-C or in a separate letter

specifying you completed 10 hours of Case Conference. Mark "Item 3-C".

 

Item 4: Human Anatomy or Human Physiology Course

A comprehensive course in human anatomy, human biology or human physiology from an accredited program or regionally accredited academic institution for a three semester hour course, or its equivalent, fulfills this requirement. Appropriate courses are also available through distance education. A course in physiological psychology does not meet this requirement. This course must include the organization of the human body and the following systems: 1) Integumentary, 2) Skeletal, 3) Muscular, 4) Nervous, 5) Special Senses, 6) Circulatory, 7) Respiratory, 8) Digestive, 9) Urinary, 10) Endocrine, 11) Reproductive.

Provide a transcript from an accredited college or university OR proof of successful completion of a course from a BCIA accredited training program. Mark "Item 4". (Note: If the course title is different from the above, submit documentation from the university or instructor that the requirements listed above were taught.)

 

Item 5: License/Credential

Licensed: Provide a copy of your license/credential, issued by an agency in the state in which you practice or a letter indicating the BCIA approved health care field in which you practice, state of issue, expiration date, and license number. Mark "Item 5". If your license has ever been suspended or revoked or is currently under review for any reason, explain in a separate letter.

Unlicensed: Your supervisor must carry a license/credential in one of BCIAs approved health care fields.

Submit a copy of your supervisors license/credential or a letter indicating your supervisor's name, address, telephone and fax number, and licensing information. Mark "Item 5".

 

Agreement & Signature

Without your signature, the application is invalid.


Further Information On The BCIA Program

Written Examination

Successful completion of the written examination is required. The examination is offered in English and is based on the Blueprint Knowledge Statements. These statements incorporate the basic principles of biofeedback in the blueprint areas that a candidate should know and are included as part of the application packet.

Written examinations are offered during the year at several scheduled locations and by Special Exam (see item 2 below). The three-hour examination consists of multiple-choice items. A passing score is determined by the Board.

Any concern which occurs during the written examination must be brought to the attention of the head proctor immediately. Any issue not brought to the attention of the proctor should be reported in writing to BCIA within three days of the examination. Failure to do so may result in BCIA declining to take the issue into consideration. If the candidate feels that an error was made in the scoring of the written examination, he/she may request a rescoring of the examination. This request must be in writing and accompanied by a rescoring fee.

 1. Seating for the Exam: Approved applicants must have filed a signed application, provided proof of their health care degree (original transcript), and submitted the $375 certification fees. Individuals currently certified in EEG biofeedback pay a certification fee of $195.
 2. Special Exams: BCIA policies allow qualified applicants to take exams locally at a time and place that is convenient. Written exams may be taken at a college or university testing center or through a proctoring service. Fees charged by the testing facility are the obligation of the applicant. The Request for Special Written Exams must be received two weeks prior to the requested seating. The fee for special exam is $150 in addition to the certification fees. A form for these exams is included in this packet.
 3. Cancellation: If an examination is canceled by the applicant, written notification must be received at least 14 days prior to the exam date or a cancellation fee will apply.
 4. Examination Ethics Policy: Examination questions, answers and procedures are proprietary and confidential. Candidates must agree not to disclose or discuss examination contents with anyone unless authorized in writing by the BCIA Board of Directors. Failure to comply with this regulation is a violation of BCIA ethics.
 5. Notification of Results: Candidates are notified of exam results in writing within six weeks of testing. Results are not available by phone or e-mail. BCIA does not release examination results to third parties.

Time Frame for Completing Certification Requirements

Once completed and accepted, the approved application is valid for two years from the next scheduled exam. If certification is not completed during that period, the candidate may request a two- year extension with payment of an application revalidation fee of $100. Candidates are notified of each upcoming exam.

Withdrawal and Reapplication

 1. In the event a candidate withdraws an application after submission and payment of fees, BCIA, upon written request, will refund the fees less an administrative fee.
 2. In the event that BCIA determines that the candidate has not met the education/training requirements, the application may be returned less the administrative fee.
 3. If an application has been withdrawn, the individual may reapply by submitting a new application, meeting current requirements and paying applicable fees.

Verification of Information

All information submitted by the applicant is subject to verification. Falsification of information by a candidate is grounds for automatic withdrawal of application, forfeiture of all fees and denial of future applications.

Recertification

Recertification is obtained by a) passing the written examination or b) by self attest of 80 hours of continuing education, as specified by BCIA during the fourth year of recertification and payment of a recertification fee. Ten percent of all recertificants are audited. In this event, BCIA will request documentation of the 80 hours of continuing education. Recertification applications are available upon request from BCIA. Recertification materials are also sent to all certificants during their last year of certification. Successful candidates for recertification are issued new certificates valid January 1 until December 31 four years later, thereby maintaining continuity of certification.

Arbitration

Review within BCIA will be the final determination of all matters arising between the candidate and BCIA. However, if you believe grounds exist that would permit a court to overturn or modify BCIA's action, you may seek redress only through arbitration in Denver, CO. We suggest that you consult an attorney before invoking the arbitration procedure.

The applicant shall be liable for the cost of any arbitration or court proceedings, including reasonable attorney fees, that are expended by BCIA in the defense of any proceedings brought by the applicant where the applicant does or does not prevail.

Certification Policies

BCIA policies/guidelines, fees, and deadlines are subject to change without notice. BCIA has the prerogative to establish and reverse policies, procedures, including fees and dates for certification and recertification as deemed appropriate without notice. It is the candidate's responsibility to stay current on any changes by maintaining regular contact with the BCIA Office.

Fees

Certification Fees
Application Packet $25
Certification Fees $375
($100 application filing fee, $275 certification exam fees)
Individuals currently certified in EEG biofeedback. $195
Application Withdrawal Fee $75
Revalidation Fee $100
Recertification Fee $195
   
Exam Fees
Exam Cancellation Fee  $50 
Exam Retake Fee  $100 
Exam Re-scoring Fee  $50 
Special Exam Fee  $150