EEG BIOFEEDBACK
  Pracownia w Pile


Pracownia EEG - BIOFEEDBACK

 

Aparatura:
EEG : 32 kanałowy, komputerowy zestaw firmy ELMIKO z pełnym oprogramowaniem 

            (eeg, potencjały), brainmapping(PkNeuroTrack v1.6 - Piotr Walerjan)

EEG BIOFEEDBACK : BRAINFEEDBACK 3, czterokanałowy unit firmy ALIEN(Czechy).

                                      Moduł eeg biofeedback firmy ELMIKO

EEG BIOFEEDBACK  firmy ELMIKO
 

Oferta badań i usług.

1) Komputerowe badania eeg(dzieci i dorośli):
- w czuwaniu (fotostymulacja) 

- w śnie. Możliwość tworzenia hipnogramu 

- badania eeg z testami :dysleksja oraz ADD/ADHD (eeg+brainmapping) 

- wkrótce zostaną uruchomione badania polisomnograficzne(bezdech senny) 

2) Brainmapping.
Tworzenie kolorowych map obrazujących czynność bioelektryczną mózgu . Polecane do specyficznej analizy zaburzeń czynnościowych i organicznych, oraz ich lokalizacji. W szczególności w :

padaczkach, zaburzeniach koncentracji, depresji, dysleksji, ADD i ADHD,

3) Kompleksowe oszacowania wg Peter Van Deutsen.

Na podstawie badań eeg z testami (stymulacja wybranych obszarów korowych plus brainmapping ) analizuje się kompleksowo czynność bioelektryczną mózgu oraz możliwe problemy w sprawności funkcjonalnej mózgu.

Podstawa skutecznego rozpoznania dla potrzeb eeg biofeedback(neurofeedback)

4) Wzrokowe potencjały wywołane(EVP).
neurologia- głównie - w diagnozowaniu SM (stwardnienie rozsiane), neurodegeneracyjne choroby, pediatria - ocena stanu dojrzałości nerwu wzrokowego u noworodków i dzieci. Oszacowanie wizualnej ostrości, wykrywanie niedowidzenia, wykrywanie korowej ślepoty, wodogłowie, noworodkowe niedotlenienie , neurodegeneracyjne choroby, okulistyka - stany zapalne nerwu wzrokowego.

5) Eeg biofeedback(neurofeedback). Rehabilitacja na poziomie CUN.
Nowoczesna metoda(rodem z ośrodka lotów kosmicznych w NASA), która bazując na "plastyczności" mózgu (zdolność neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych), poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening, prowadzi do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu i koncentracji oraz poprawiając jakościowo pracę mózgu prowadzi do lepszego funkcjonowania organizmu. Metoda stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz urazów.

Wskazania : zaburzenia uwagi i koncentracji oraz nadpobudliwość(ADD/ADHD,padaczki, dysleksja, urazy mózgowe (wypadki, udary, wylewy), tiki, stres,nerwice i depresje, lęki, zaburzenia snu, uzależnienia i inne.Poprawa funkcji poznawczych mózgu : nauka, egzaminy,Praca mózgu w warunkach ekstremalnych :sport , prace koncepcyjne, służby specjalistyczne.

6) w zakresie szkoleń: 

 - szkolenia i warsztaty dla początkujących 

 - szkolenia rodziców na potrzeby terapii NF własnego dziecka(+ zakup taniego urządzenia NF)

 - szkolenia i warsztaty dla zaawansowanych w terapii neurofeedback

 - szkolenia obejmują pracę na aparaturze  ALIEN lub  ELMIKO 

 - pełne wykorzystanie technicznych walorów aparatur biofeedback firm ALIEN i ELMIKO

 - szkolenia z zastosowaniem oprogramowania BIOEXPLORER i  Pendanta (2 kan, NF) 

 - konsultacje 

 - analizy EEG, QEEG i BrainMapping

 - różne techniki treningowe: jedno i wielokanałowe, jedno i wielomodalne

 - oszacowania neurofizjologiczne na potrzeby terapii neurofeedback i inicjalizacja treningów(Piła).

   ( możliwość zorganizowania noclegów w przystępnej cenie). Kontynuacja terapii przekazywana 

   do Pracowni EEG Biofeedback w pobliże miejsc zamieszkania pacjentów 

 - pomoce dydaktyczne związane z tematyką neurofeedback 

  

7) warsztaty dla praktykujących  :

 1) Mini QEEG i PAF. Oszacowanie neurofizjologiczne. Kreowanie strategii terapii.

     Warsztat szacowany na 8-10 godzin. Cena całego tematycznego bloku : 300 zł/osoba.

 2) QEEG i BrainMapping w praktyce neurofeedback. Warsztat 8 godzin,  cena : 300 zł/osoba

 3) Treningi wielokanałowe i wielomodalne.Podstawy i zasady.Warsztat 8 godzin,cena: 300 zł/osoba

 4) Terapie wspomagające neurofeedback : AVS, CES, Binaural, Magnetoterapia.

      Warsztat 8 godzin. Cena 200 zł/osoba

 5)  BrainFeedback III bez tajemnic. Optymalna i skuteczna praca z systemem BrainFeedback III.

      Warsztat 8 godzin, cena 200 zł/osoba.Przy większej liczbie osób możliwość negocjacji ceny.

 6) System neurofeedback ELMIKO. Nauka użytkowania. Cena: 300 zł/8 godzin/1 osoba.

      Przy większej liczbie osób możliwość negocjacji ceny.

  7) System: Pendant+BioExplorer( bez certyfikatu ). Nauka pracy na systemie.

      Warsztat 15 godzin(2 dni), koszt 750 zł.

  8) Oszacowania neurofizjologiczne w ujęciu mdr Eduardo Rocatti. Praca z przystawką QDS.

      Warsztat 8-10 godzin. Cena:  300 zł/osoba

  9) Praca na aparatach EEG firm ALIEN lub ELMIKO. Cena: 300zł/8 godzin/1 osoba.3

 

Uwaga!  Wskazane ceny kalkulowane są w przypadku zajęć w Pile.

              Przy liczbie uczestników - 2 osoby i więcej, istnieje  możliwość dojazdu do wskazanej

              pracowni. Wówczas trzeba negocjować ostateczny koszt warsztatu.

 

8) Protokołów treningowych. 

  Analiza przesłanego badania eeg na płycie CDR lub przez internet (opis, QEEG+BrainMapping ) 

  zakończona wskazaniami  do treningu. Cena 170 zł.

  

9) dystrybucji sprzętu i serwisu :

 - dystrybuacja sprzętu EEG i Biofeedback firm ALIEN i ELMIKO 

 - serwis 


   Cennik:

 1) Podstawowe badanie eeg w czuwaniu

 55 zł

 2) Badanie eeg we śnie

 120 zł

 3) Ocena dojrzałości czynnościowej mózgu : badanie eeg z testami 

    aktywującymi korę, analiza QEEG, brainmapping -  ADD, ADHD,

    Dysleksja. Problemy z koncentracją i przetwarzaniem. Wskazane w  chwili zwiększonych wymagań : 1 klasa szkoły podstawowej,1 klasa gimnazjum, 1 klasa liceum, matura; ogólnie - problemy z nauką w szkole i na studiach.

 200 zł

 4) Brainmapping standard. Cztery mapy: absolute i relative power 

   - przed i w trakcie hiperwentylacji

50 zł

 5) Brainmapping - analityczny. Standard + mapy absolute i relative power obrazujące nieprawidłowe zmiany w eeg.

    ( depresja, udary, wylewy, urazy mózgowo-czaszkowe )

100 - 170 zł

  6) Wywołany potencjał wzrokowy P100

50 zł

  7) Sesje EEG BIOFEEDBACK(jedna)

      Po 20 sesjach, 10 % zniżki
      Po 40 sesjach, 20 % zniżki 
      Maturzyści i studenci

50 zł

45 zł

40 zł

45 zł

 Arleta Kubicka-Lisaj.


- dyplom magisterski na Uniwersytecie Poznańskim w 1977r. Wydział Biologii, specjalność antropologia.

- licencja elektroencefalografisty przyznana przez Polskie Towarzystwo Nerofizjologi Klinicznej .

- uprawnienia do analiz eeg dorosłych i dzieci.

- ponad 25 lat pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Pilena oddziale neurologii, w Pracowni EEG .

- duże doświadczenie - ok. 50 000 opisanych badań eeg (dzięki pracy w 3 pracowniach eeg)

-  szkolenia: dr Ekiert, prof. Horyd, prof. Folga, dr M. Pakszys 

- członek PTNK w Polsce(Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej)

- tytuł Przyjaciela Cierpiących na Padaczkę przyznany przez :

  Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę

- kurs w zakresie rejestracji i wizualizacji zapisów eeg oraz obsługi cyfrowego aparatu EEG DigiTrack (ELMIKO)

 

Jan Lisaj

- jako prymus szkoły średniej, bez egzaminów wstępnych, rozpoczyna studia na Wydziale Elektroniki 

  Politechniki Gdańskiej. Starosta roku, członek studenckiego koła naukowego KNSE , szef techniczny

  Studenckiego Klubu HI-FI (najlepszy studencki klub na Wybrzeżu Gdańskim w 1976 r)
- dyplom magisterski na Politechnice Gdańskiej w 1977r. Wydział Elektroniki, kierunek Telekomunikacja 

- asystent elektronik w  Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk-Zakład Regulacji i Automatyki 

- konstruktor automatyk w Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy COBR-POLAM Piła 

- prace zlecone w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile

- etatowy członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Region Województwo Pilskie (1981r.) 

  Zatrzymany przez SB,13 grudnia 1981 r w siedzibie Zarządu Regionu, zbiegł, i ukrywał się do 1 styczna 1982 r. 

  Represjonowany :  aresztowania, przesłuchania, blokada zatrudnienia, zwolniona z pracy żona. 

- pracownik serwisowy( Unitra Serwis ) 

- 6 grudnia 1982 r: własna firma  Elektroniczny Zakład Usługowy "SOLISERW". 

  Projekty i zlecenia, udział w programach rządowych (ochrona środowiska). 

  Autoryzacje serwisowe firm:  AKAI, AIWA, BLAUPUNKT, PACE, PHILIPS, SHARP. 

- w 1991r wspólnie z żoną zakłada i rozwija własną Pracownię EEG,

   przekształconą następnie   w  Pracownię EEG-BIOFEEDBACK 

- kursokonferencje PTNK w tematyce eeg, eegbiofeedback i potencjałów wywołanych 

- kurs w zakresie rejestracji i wizualizacji zapisów eeg oraz obsługi cyfrowego aparatu EEG DigiTrack (ELMIKO) 

- serwis gwarancyjny EEG ELMIKO w Woj. Szpitalu Zespolonym w Pile. 

- ukończenie szkolenia " Teoria i Praktyka EEG BIOFEEDBACK w Neuroterapii "

  Warszawa 19-24 listopada 2001 r . Kierownik naukowy kursu: dr M. Pakszys

- ukończenie szkolenia EEG Biofeedback dla Profesjonalistów w czeskiej Pradze., 20 kwietnia 2002 r

  Kurs prowadzili : prof. J.Faber , PhDr Jiri Tyl, PhDr V.Tylova

- indywidualna praktyka w pracowniach EEG, EMG i potencjałów wywołanych .

  Wojewódzki Szpital Zespolony w Gdańsku, Akademia Medyczna w Białymstoku. 

- konsultant wdrożeniowy firmy ELMIKO. Testowanie nowych wersji programów eeg i  potencjałów wzrokowych. 

  Konsultant d/s  EEG Biofeedback.

- członek AAPB USA i AAPB-Czechy (Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback) 

- sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, Oddział w Pile.