EEG BIOFEEDBACK
 Oprogramowanie i wyposażenie : Brainmapping.           

 

Brainmapping - informacja dla pacjentów.

Przykładowe mapy

 

 

Brainmapping analiza do ustalania strategii i kontroli terapii neurofeedback.

 Szanowni Państwo !

 

B

adanie eeg ,wykonane w tzw. czuwaniu, jest podstawowym sposobem zapisu czynności bioelektrycznej mózgu, która następnie jest analizowana przez specjalistę eeg -elektroencefalografistę. Człowiek oglądając taki zapis gołym okiem, z pomocą podstawowych nieskomplikowanych narzędzi (pomiar amplitudy, pomiar częstotliwości) na bazie własnego nabytego doświadczenia ocenia pracę mózgu i kwalifikuje, czy jest ona w normie lub poza normą. Taką metodą można wyłapać grube nieporządki, typu: napady epileptyczne, duże asymetrie międzypółkulowe, zwolnienie lub przyśpieszenie czynności podstawowej, z grubsza ustalić dominującą częstotliwość. Są to w ok. 50 % subiektywne oceny podparte kilkoma obiektywnymi (w miarę) pomiarami amplitudy i częstotliwości. Taka ocena jest wystarczająca dla zgrubnej oceny, głównie pod potrzeby neurologiczne. Istnieje bardzo wiele badań eeg, gdzie opisujący specjalista  zakwalifikuje zapis jako w normie, lub na pograniczu normy, a człowiek ma wyraźne symptomy zaburzonych funkcji koncentracji, poznawczych czy zaburzenia w psychice.


logynon http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/triquilar-logynon.html
Tylko u nas! Sprawdź
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/triquilar-logynon.html


 

 

 

 

 

Dalszym sposobem analizowania zapisu eeg jest wykorzystanie zdolności obliczeniowych i obrazowania, jakie daje komputer. Wkraczamy więc w obszar analizy ilościowej eeg, tzw. QEEG. To co można dostrzec i analizować w QEEG, niemożliwe jest w tradycyjnej, wzrokowej  metodzie oceny zapisu eeg.

Analiza QEEG wykorzystując analizę Fouriera, metody interpolacji czy też metodę tzw. pierwszej pochodnej dostarczają zupełnie nowych jakościowo interpretacji. Wnikliwe obserwacje czynności bioelektrycznej mózgu doprowadziły do określenia wielu korelacji pomiędzy stanem psychicznym człowieka, jego zachowaniem a czynnością eeg.

Podstawą QEEG jest wykonanie komputerowej rejestracji badania eeg, czyli zamiany sygnału analogowego czynności bioelektrycznej na tzw. zdygitalizowaną formę, czytelną dla komputerowych analiz. Taka forma analizy, wykorzystująca specjalizowane analityczne oprogramowania, dostarcza zdecydowanie więcej informacji o pracy naszego mózgu. Informacje te, zazwyczaj czytelne są tylko dla kwalifikowanego specjalisty.Wnioski końcowe są zrozumiałe również dla osób nie będących specjalistami.Podstawową zaletą tej metody jest bardzo wygodna opcja obrazowania uzyskanych wyników.

Najbardziej popularny jest Brainmapping, pokazujący rozkład mocy lub amplitud czynności bioelektrycznej naszego mózgu, kreśląc warstwice o różnych poziomach, podobnie, jak na fizycznej mapie warstwice wysokości nad poziomem morza. Obserwując taki rozkład i charakter topologiczny uzyskanych map, możemy precyzyjnie wyłapać nieporządki w pracy naszego mózgu, jak również utrwalić-jak na  zdjęciu - pracę naszego mózgu. Jest to niezwykle użyteczne do obrazowania i porównywania pracy mózgu w różnych okresach czasu  i przy różnych zadaniach(czytanie, pisanie, słuchanie, itp.).

Warunkiem uzyskania dobrych, prawdziwych map, jest dobre jakościowo badanie eeg oraz eliminacja tzw. artefaktów, czyli zakłóceń zniekształacających prawdziwy obraz eeg(mruganie, ruszanie się, przełykanie śliny, zaciskanie szczęk....itp.)....i jest to zadanie dla specjalisty z dużą praktyką. Współczesna technika treningu eeg biofeedback(neurofeedback) bazuje na brainmappingu, wykorzystując tę analizę jako podstawowe narzędzie do ustalania nieporządków oraz kontroli przebiegu terapii.


cerazette tabletki cerazette – cena
Bądź ostrożna!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/cerazette.html


 

 

 

 

Gorąco polecam tę metodę jako podstawowe przygotowanie optymalnego treningu eeg biofeedback oraz kontroli przebiegu terapii (np. co 25-30 sesji i  na koniec sesji ).Równocześnie uzyskujemy bardzo wygodny oraz czytelny sposób rejestrowania zmian i porównania uzyskanych efektów terapii.

Pracownia EEG-Biofeedback w Pile

www.eeg-biofeedback.com.pl

 

Przykładowe mapy.

 

              

Uwaga:  A-T należy rozumieć jako współczynnik A/T ( stosunek mocy składowych Alfa i Theta )

               T-A należy rozumieć jako współczynnik T/A ( stosunek mocy składowych Theta i Alfa ) 

               T-B należy rozumieć jako wspólczynnik T/B ( stosunek mocy składowych Theta i Beta )

               SMR-Hi Beta - analogicznie: stosunek SMR/Hi Beta

 

 

Uwaga: Mapy pokazują asymetrię amplitudową pomiędzy półkulami