EEG BIOFEEDBACK
  Oprogramowanie. Wyposażenie. - QDS & BioExplorer

 

Strony bazowe :  QDS :  http://www.qeeg.com.ar 

                           BioExplorer : http://www.cyberevolution.com

 

 

 

QDS = QEEG Data Switch 

 

Zainteresowanie mdr Eduardo Rocatti(Argentyna) stanami  mózgu było początkiem narodzin QeegDataSwitch (QDS). Doktor nabył wyposażenie EEG Biofeedback , by zweryfikować zmiany mózgu spowodowane, stymulacją dźwięku i światła. Zaczął również studiować zmiany fali mózgowej podczas medytacji. Potrzeby powyższe zaowocowały powstaniem QDS(przystawka), które uzupełniając elementarne wyposażenie neurofeedback, pozwalało zmierzyć te zmiany w różnych obszarach mózgu oraz przedstawić je w postaci kolorowej topograficznej mapy mózgu (brainmapping). 

Istotą QDS jest prostota i taniość  technicznego rozwiązania. QDS zdobywa coraz większą popularność.

Mapy uzyskane dzięki oprogramowaniu QDS umożliwiają w tani sposób rejestrację zmian zachodzących podczas sesji NF. Praktykuje się  również jako znakomity dodatek do oszacowań  Peter Van Deusena pokazujący mapy czynnościowe pracy mózgu przed rozpoczęciem terapii neurofeedback. Ponowne, kontrolne oszacowanie wykonane po kilkunastu - kilkudziesięciu treningach obrazuje zmiany czynnościowe, jakie zachodzą w trenowanym mózgu . Jest to najlepszy dowód na uzyskiwaną reorganizację pracy mózgu. Dzięki przystawce QDS, używając tylko dwukanałowego urządzenia neurofeedback, można założyć na głowę pacjenta typowy czepek eeg i 19 elektrod w systemie 10-20, wykonując pacjentowi oszacowanie ( zapis czynności bioelektrycznej mózgu)  w 3 trybach :

- rejestracja w czuwaniu, oczy otwarte : OO

- rejestracja w czuwaniu, oczy zamknięte : OZ

- rejestracja podczas wykonywanego zadania aktywizującego :TSK

 

Otrzymujemy ok. 90-110 różnych map umożliwiających kliniczne korelacje .Jest to najprostsza metoda "brainmappingu". Mapowaniu podlegają wyniki wszystkich składowych pasma eeg z dokładnością do 1 Hz . Pamiętajmy jednak, że pomiędzy wynikami "lini" : prefrontal, frontal, central, temporal, parietal, occipital  - występują różnice czasowe w zarejestrowanych wartościach czynności bioelektrycznej mózgu. (zbieranie danych przez dwukanałowe urządzenia, a nie np. 16 kanałowe - typowa aparatura eeg). Tego mapowania nie wolno stosować do analizy przypadków epilepsji, jako zjawiska typowo dynamicznego, zmiennego w czasie.

Poza epilepsją, mapowanie tą prostą metodą spełnia oczekiwania terapii neurofeedback, dostarczając wielu cennych informacji w szerokim spectrum zaburzeń pracy mózgu.

Niestety, czeskie urządzenie Brainfeedback, na dzisiaj - nie może współpracować z QDS. ALIEN obiecało współpracę na tym polu i być może niedługo będzie można zastosować QDS do czeskiego Brainfeedback

QDS współpracuje z BioExplorer !!!

BioExplorer współpracuje z urządzeniami neurofeedback:

Producent

Urządzenie neurofeedback

BrainMaster Technologies

BrainMaster

Minder Labs

Abhayamudra I
Abhayamudra II

Mind Peak

WaveRider jr
WaveRider Pro

Open source build-it-yourself EEG

OpenEEG

Roshi Corporation

Roshi I
Roshi II
Roshi II+

Synetic Systems

ThoughtStream PC

 

QDS System 

 Urządzenia do badania biologicznych sygnalów 

©Rocatti 2005

 

 

 

QDS Model   III    QeegDataSwitch

 

 

QDS  NFK 256

     2-kanałowe EEG  i  4 kanałowe EEG

 

       

QDS III UNIT 

Full kolorowy sekwencyjny Brainmapping 

Hardware i Software sQEEG 1.3

Support EEG  2 & 4 kanałowe urządzenia 

Nowy Motherboard Uzupełnienie.

FDA żeńskie wtyki.

Długotrwałe baterie zasilające.

Bateria( 24 godzinna)

Newy system klawiatury

Alarm niskiego stanu naładowania baterii.

QDS NEUROFEEDBACK  256

 256   Próbek       BPS    6000

8  kanałowe głowice   (16 Bit każdy kanał)

 

Nowe, postępowe rozwiązania redukujące szumy i zapewniające lepszą jakość przetwarzanego sygnału .Port szeregowy. Dodatkowa zasiląjąca bateria  podczas używania laptopa.

Wkrótce:    Biofeedback Upgrade 

 

 

BioExplorer - www.cyberevolution.com

Znakomite oprogramowanie powiększające zdecydowanie ofertę technik prowadzonego treningu poprzez wysoko specjalizowane, niemal bajkowe obrazowanie czynności bioelektrycznej trenowanego mózgu. 

Absolutna rewelacja !!! Niestety, nie współpracuje z czeskim Brainfeedback.

 

 ***************************************************************

 

BioExplorer

 

BioExplorer jest windowsowskim programem przedstawiającym w czasie rzeczywistym biofizyczne dane, przetwarzając je w bardzo przyjaznych i widowiskowych obrazach. To niesamowite narzędzie jest niezwykle przydatne docenione przez każdego, kto choć raz pracował na tym oprogramowaniu.

BioExplorer przeznaczony jest do edukacji i eksperymentowania, dając przy okazji świetną zabawę. 

Dzisiaj, w neurofeedback wytworzyła się lokalna dominacja tego  oprogramowania i każde popularne liczące się na świecie urządzenie neurofeedback stara się o stworzenie możliwości współpracy  z tym oprogramowaniem.

BioExplorer pozwala tobie przetworzyć i pokazać dane z Twoich urządzeń jakąkolwiek drogą Ty pragniesz.   Ty możesz pracować z danymi otrzymanymi z jednej lub więcej urządzeń w czasie rzeczywistym , lub nagrać  poprzednio analizowaną, zarejestrowaną sesję.

BioExplorer używa opcji ' Design '(projekt) określającej, sposób pracy  z danymi z Twojego urządzenia.  Projektowanie składa się Sygnału Wykresu i kompletu Instrumentów.  Design(=Projekt) tworzysz graficznie przez dodawanie Obiektów do Wykresu Sygnału i instalując je równocześnie

 

Twój Design(=Projekt) konfigurujesz przez podwójne kliknięcie na obiektach, aby ustawić ich właściwości.

Przykładowo pokazana jest zakładka z właściwościami filtrów pasmowych.

 

 

Jeśli jakiekolwiek Obiekty dodawane są u Wykresu Sygnału, używasz interfejsu użytkownika, lub instrumentów. Są one automatycznie  dodawane do okna Instrumentów. Ty możesz umieszczać Obiekt kiedykolwiek chcesz.

 

Kiedy  masz ustalone Instrumenty, tylko naciskasz PLAY celem  przetwarzania i obrazowania, 

w czasie rzeczywistym, Danych z Twojego urządzenia !!!

 

 

Jeśli ty zapiszesz swoją sesję, Ty możesz odtwarzać i pokazywać Dane i trendy dla jakiegokolwiek sygnału

 w Signal Diagram( Wykres Sygnału).