EEG BIOFEEDBACK
  Kognitywistyka

     Kto zdecydoważsię nbsp; na praktykowanie z neurofeedback, równocześnie wstępną drogą nieustannego kształcenia się Neurofeedback jest praktycznym wykorzystaniem wiedzy zbieranej z wielu dyscyplin naukowych. Każdy mózg jest inny i zarządza jakże bogatymi formami ciała. Neurofeedback nie jest książką kukucharską gdzie znajdziemy przepis jak to robiż a efekty będą zagwarantowane i powtarzalne. Każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny. Musimy Go poznażjak najlepiej i jak najwszechstronniej. Dla świadomej, w pełni kontrolowanej terapii potrzeba wiedzy...wiedzy...wiedzy i wiedzy.

 

Jedną z takich nauk o poznawaniu jest KOGNITYWISTYKA (ang. cognitive science ). 

Kognitywistyka jest uprawiana na pograniczu trzech dyscyplin naukowych:

 

1. psychologii, zwłaszcza psychologii poznawczej,

2. filozofii, zwłaszcza teorii poznania, logiki i antropologii filozoficznej,

3. informatyki.

 


logynon http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/triquilar-logynon.html
Tylko u nas! Sprawdź
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/triquilar-logynon.html


 

 

 

 

 

Oprócz powyższych, kognitywistyka korzysta z dorobku kilku innych dziedzin, między innymi lingwistyki, antropologii kulturowej i biologii. Na najwyższym piętrze abstrakcji, kognitywistyka zajmuje się tworzeniem ogólnych teorii umysłu naturalnego i sztucznego. Na bardziej szczegółowym poziomie analizy podejmuje takie tematy, jak zasady organizacji procesów i struktur poznawczych, komputerowa symulacja procesów nerwowych, tworzenie sieci neuropodobnych, kontrola procesów poznawczych i zagadnienie metapoznania, tworzenie i funkcjonowanie systemów eksperckich. Kognitywistyka ma również nurt stosowany, związany z tworzeniem sztucznych systemów, wykonujących inteligentne zadania, takie jak rozpoznawanie obrazów lub rozwiązywanie problemów. Dynamicznie rozwijajżsię badania nad praktycznym wykorzystaniem sieci neuropodobnych i ich zdolności do uczenia się

Kognitywistyka: podstawowe problemy.

Kognitywistyka: najbardziej interdyscyplinarne i trudne przedsięwzięcie, największe wyzwanie nauki. Wielka integracja wyników badańz wielu niezależnych dziedzin. Co powinna wyjaśnić empiryczna teoria umysłu. Czy teoria umysłu jest możliwa 

Wielu ludzi nie chce o niej słyszeć Kognitywistyka nie przejmuje się zbytnio pytaniami filozoficznymi, zmierzając w kierunku Empirycznej Teorii umysłu,  która powinna wyjaśnić

 1. Fakty dotyczące percepcji, np. zależności psychofizyczne, widzenie stereoskopowe, segmentacja obrazu, percepcja czasu. "Interakcje Człowiek-Komputer" (Human-Computer Interaction, lub w skrócie HCI) oraz "komputerowe widzenie" (computer vision) to praktyczne dziedziny wykorzystujące rezultaty tych badań
 2. Złudzenia optyczne: maskowanie bodźców, metakontrast, interferencja Stroop'a, odtwarzanie trójwymiarowej informacji     z rysunków, magiczne oko, kolrowy efekt Phi.
 3. Iluzje akustyczne, dotyczące dówieków i mowy. Zdanie: "It was found that the ...eel is on the ...", w którym ostanie słowo  to orange, wagon, shoe, meal słyszany jest jako: "peel is on the orange", "wheel is on the wagon", "heel is on the shoe" "meel is on the table".
 4. Tysiące obserwacji z psychologii poznawczej, np. dotyczących pisania na maszynie czy praw uczenia się
 5. różne rodzaje pamięci: krótkotrwałą, semantyczną epizodyczną regułą 7±2, różne rodzaje amnezji i problemów z pamięciż
 6. Stadia rozwoju, od umysłu niemowlęcia do dorosą ego: nauka chodzenia, nauka podstawowych kategorii i struktur wiedzy.
 7. Stany świadomości: różne stany snu, marzenia na jawie, stan hipnotyczny i inne stany umysłu.
 8. Postrzeganie świadome i nieświadoma recepcja, ewolucyjne zalety świadomego postrzegania, związek z procesami w mózgu; znaczenie słów, jakości wrażeń zmysłowych, subiektywność i intencjonalność świadomości.
 9. Powstanie ego, rozwój osobowości, problemy z osobowością np. rozczepienie jaźni.
 10. Intuicja i zachowania impulsywne, działanie "bez namysłu".
 11. zdolności lingwistyczne, rozumienie i uczenie się jązyka naturalnego.
 12. Myślenie, systematyczne rozumowanie, rozwiązywanie problemów przez ekspertów.
 13. Uczucia, nastroje, emocje, ból, przyjemność, radość ...
 14. Czym jest humorż Jak zrobiżmaszynąobdarzonąpoczuciem humoruż
 15. Choroby psychiatryczne i syndromy neuropsychologiczne: od dysleksji, stanów lękowych, ślepoty histerycznej, do schizofrenii.
 16. Zagadnienie "wolnej woli" i wiążące się z tym kwestie moralne.
 17. Percepcję estetycznąmuzyki i sztuki.
 18. Wyjątkowe zdolności, np: "idiot savants", osób cierpiących na ogólny niedorozwój, które rozwinęły w sobie jakąś wybitną zdolność, np. matematyczną ruchową pamięć.
 19. zdolności parapsychiczneż Zadziwiająco wiele osób wiąże to zagadnienie z umysą em.

Znakomite wykłady na temat kognitywistyki ma na swoich stronach wykładowaca Toruńskiego Uniwersytetu prof. W. Duch. Panie profesorze, Pana strony są znakomite. Polecam absolutnie każdemu "rozumkowi". Podaję link :

http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/Wyklady/cog_plan.html#r3

 


micronor Micronor (Noriday)
Sprawdź, tylko u nas!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/micronor-noriday.html