EEG BIOFEEDBACK
  Kliniczne wskazania


Podstawowe zastosowanie eeg biofeedback, to optymalizacja pracy mózgu oraz odzyskiwanie utraconych funkcji powstałych w wyniku urazów okołoporodowych, wad rozwojowych, chorób i urazów mózgowych(wypadki drogowe)


Treningi dla zdrowych
Wskazane dla polepszenia kondycji psychicznej i fizycznej. Trening eeg biofeedback wpływa na refleks,skracając czas reakcji, co jest bardzo ważne dla każdego kierowcy pojazdu silnikowego. Wyrównawczy trening eeg biofeedback zalecany jest dla dzieci w okresach przejąciowych : przedszkole-szkoła, szkoła podstawowa-gimnazjum.

Przed egzaminami : matura, prawo jazdy, ważne zaliczenia - 15-20 sesji może pomóc w :

- skutecznej nauce

- opanowaniu emocji

- optymalnej pracy mózgu !!!........polepszamy współpracę różnych obszarów korowych realizujących

procesy postrzegania (audialne, wizualne) oraz ich przetwarzanie. Drodzy studenci i maturzyści :porcja sesji eeg biofeedback jest sympatyczniejsza, niżkiwanie się na krześle w tzw. "ryjcu ".Pamiętajcie jednak, że najpóźniej trening należy rozpocząć 3-4  tygodnie przed egzaminem , a zakończyć -najlepiej 5-7 dni przed egzaminem. Taki tryb treningu zapewni najlepsze efekty.W eeg biofeedback, nie ma straconego czasu. Każdy trening, sesja po sesji  optymalizacje pracę nbsp; mózgu. Pozytywne efekty treningu j.w. są uwarunkowane przez wynik wstępnego badania eeg. 

Jeżeli opis eeg będzie miażnbsp;w orzeczeniu : zapis w granicach normy lub na pograniczu normy, to 10-20 sesji wystarczy aby przygotoważnbsp;nasz mózg do pracy w warunkach ekstremalnych  wymagać  Natomiast jeśli badanie eeg wykaże nieprawidłowości w pracy mózgu, wówczas istnieje jakiś problem i konieczna jest wizyta u neurologa. W tym przypadku, liczba sesji jest większa i może wynosię 40-60 sesji( przykładowo - "odkryte" ADD lub dysleksja)

 


micronor Micronor (Noriday)
Sprawdź, tylko u nas!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/micronor-noriday.html


 

 

 Terapia ma szczególne zastosowania w przypadkach pracy mózgu w warunkach ekstremalnych :
- nauka, egzaminy
- sport wyczynowy
- ekstremalne zawody: policja, wojsko, piloci, ochrona
- kadra kierownicza , menadżerzy
- konstruktorzy, twórcy
- dziennikarze i artyści
- tremy, poczucie mniejszej wartości.

Rehabilitacja mózgu i odzysk utraconych funkcji.

Pewna niewielka liczba uszkodzonych komórek z danego obwodu funkcjonalnego może był skompensowana spontanicznie (minimalna konieczna rezerwa to ok. 15-20% zdrowych komórek w obwodzie funkcjonalnym) ale proces odbudowy jest zawsze szybszy i pełniejszy, jeśli dostarczana jest zewnętrzna stymulacja zaburzonych sieci. Trening rehabilitacyjny może zatem kształtować reorganizację neuronalnąuszkodzonego mózgu, co udowodniono w wielu badaniach eksperymentalnych (w większości prowadzonych na zwierzętach i dotyczących przede wszystkim systemów motorycznych oraz sensorycznych). Założenie, że mózg dorosą ego Człowieka cechuje pewien stopień plastyczności, gwarantujący przynajmniej częciowąnbsp;rekonstrukcję zaburzonych funkcji, jest podstawąrealistycznego optymizmu terapeutycznego, bazującego m.in.ż/span>na założeniach ogólnych:

1. mózg ma dość duże możliwości samo naprawy poprzez przeorganizowanie synaptyczne (co rozumie się m.in.ż/span>jako zmianyżw  rozgałęzieniach dendrytowych neuronów) powodujące zmiany we wzorcach synaptycznych.

2. Takie synaptyczne przeorganizowanie jest kluczowym mechanizmem każdego procesu uczenia się również tego odbywającego się w trakcie odbudowy czynnością po uszkodzeniu mózgu.

3. Wszystko czego doświadcza chory po uszkodzeniu mózgu, stymulacja bodźcowa wobec neuronalnych  obwodów, kształtuje połączenia w ramach obwodów funkcjonalnych odpowiadających za daną funkcję   wpływając na procesą zdrowienia.

4. Badania potwierdzają pewną możliwość regeneracji komórek nerwowych (głównie w hipokampie) u osób dorosłych  wpływ na proces neurogenezy ilości i jakości bodźców z otoczenia, odbieranych oraz przetwarzanych przez podmiot. Z doświadczenia klinicznego wynika, że wśród chorych po uszkodzeniu mózgu istnieje grupa zdrowiejąca spontanicznie, nawetżbez uczestniczenia w programach rehabilitacyjnych. Z drugiej strony są chorzy nie uzyskujący żadnej poprawy, mimożintensywnej terapii. Trzecia grupa pacjentów to osoby, u których obserwuje się poprawę funkcjonowania, chożwydaje się span style="mso-spacerun: yes">żona wyraźnie uzależniona od oddziałów rehabilitacyjnych

 

Zastosowanie eeg biofeedback jest bardzo wszechstronne i obejmuje :

http://www.eegspectrum.com/Applications/InfoNetwork/

 

- ADD, ADHD ( nadpobudliwość psychoruchowa - duża skuteczność !!! )

- anoreksja, bulimia 

- agresja , ataki paniki , autyzm
- bezdech senny , ból przewlekły
- choroba Alzheimera , choroba dwubiegunowa, choroba Lyme
- depresja 
- jąkanie, lęk
- migrena , moczenie nocne , mózgowe porażenie dziecięce

- natręctwo myślowe
- niepokój psychoruchowy , nerwice
- obniżone poczucie własnych wartości, opóźnienie rozwoju dziecka, upośledzenie umysłowe
- padaczka , parkinsonizm

- schizofrenia, psychozy
- somnambulizm ( lunatyzm )
- stresu
- stwardnienie rozsiane

- syndrom Tourette'a i choroba tikowa

- syndrom przed menstrualny
- trema

- udar mózgu , uraz czaszki, wylew
- uzależnienia : od alkoholu, od jedzenia, od leków, narkotyków, seksu,  itp
- zaburzenia autoimmunologiczne (alergie)
- zaburzenia koncentracji uwagi i sekwencyjnego przetwarzania
- zaburzenia pamięci
- zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, itp. )
- zaburzenia snu
- zaburzenie planowania swoich poczynażbr> - zaburzona samoocena

 

 

 

 

 

Pewien  francuski neuroterapeuta  zdobył się na "wysiłek" i zamieścił najdłuższy wykaz ( 130 pozycji ) zastosował neurofeedback:

ADD/ADHD
Absence Seizures
Addictions
Age-related cognitive decline (ARCD)
Agitated depression
Alcoholism
Allergies
Anxiety
Anorexia
Articulation problems
Asperger's Syndrome
Asthma
Attachment Disorder
Auditory Processing Deficits
Autism spectrum
Barrett's Disease
Bell's Palsy
Bipolar Disorder
Birth injury
Blepharospasm
Borderline Personality Disorder
Brain Injury
Bruxism
Bulimia
Chemical Brain Injury
Chronic Fatigue Syndrome
Chronic pain
Cognitive decline
Cognitive dysfunction
Coma Recovery
Complex-partial Seizures
Complex Regional Pain Syndrome
Compulsive Behavior
Conduct Disorder
Coprolalia
Cyclothymia
Dementia
Depression
Developmental Delay
Diabetes
Dissociative Identity Disorder
Distractibility
Drug babies
Dysgraphia
Dyslexia
Eating Disorders
Encopresis
Enuresis
Epilepsy
Episodic Dyscontrol
Essential Tremor
Executive Function Deficit
Excessive Daytime Sleepiness (EDS)
Fear Conditioning
Fetal Alcohol Syndrome
Fetal Alcohol Effect
Fibromyalgia
Gastroesophogeal Reflux Disease (GERD)
Headaches
Hot flashes
Hypomania
Hyperactivity
Impulse Control Disorders
Inattention
Incontinence
Insomnia
Intermittent Explosive Disorder
Late Luteal Phase Dysphoric Disorder
Learning Disabilities
Mania
Memory function
Menopausal symptoms
Migraines, classic and common
Motor and vocal tics
Motor Seizures
Multiple Chemical Sensitities
Multiple Sclerosis
Narcolepsy
Nausea
Nightmares
Night Terrors
Nocturnal Bruxism
Nocturnal Myoclonus
Obsessive behavior
Oppositionality
Optimum mental fitness

Panic Anxiety

Panic Disorder,
Parkinson's
Perfectionist behavior
Performance anxiety
Phobias
PMS
Polydipsia
Post-Concussion Syndrome
Post-Traumatic Stress Disorder
Rage behavior
Reactive Attachment Disorder
Reflex Sympathetic Dystrophy
Restless leg syndrome
Schizophrenia
Seasonal Affective Disorder
Seizures
Seizure auras
Sleep apnea
Sleep disorders
Sleep talking
Sleep walking
Social anxiety
Sociopathy
Speech and language problems
Stroke recovery
Stuttering
Sub-vocalization
Suicidal behavior
Temper tantrums
Thrill-seeking behavior
Tinnitus
Tourette Syndrome
Traumatic Brain Injury
Tremor
Trichotillomania
Trigeminal Neuralgia
Torticollis
Tourette Syndrome
Traumatic Brain Injury
Vertigo
Whiplash injury
Working memory
Worry