EEG BIOFEEDBACK
  Informacje
 

Polski Biofeedback w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych 

PhDr Jiri Tyl i Superwizja bez barier !

Konferencja z Lubarami - refleksje - TIME DELAY.

Lubarowie w Pradze !!!

Szkolenia w Pradze

Szkolenia Indywidualne w Pile

Nowe gry ALIEN-u oraz oprogramowanie ver. 10.04-3D

Warsztaty Neurofeedback w Świdnicy

Profesor Bernard Brucker w Polsce

 

  ***************************************************************************************

 Polski Biofeedback w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych  

 

W marcu 2006 r w ramach EFS(Europejski Fundusz Społeczny) 16 Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych otrzymało elmikowskie stanowiska z biofeedback. Wkrótce, po odbyciu szkoleń poradnie zaczną wdrażać neurofeedback do rutynowych praktyk.

 

   

 

PhDr Jiri Tyl i Superwizja bez barier !

 

Organizujemy w Polsce  1 Superwizję z udziałem PhDr Jiri Tyla. Superwizja adresowana jest do wszystkich  użytkowników metody neurofeedback, niezależnie od źródeł  nabytej wiedzy , stosowanych technik i  metod trenowania. 


logynon http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/triquilar-logynon.html
Tylko u nas! Sprawdź
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/triquilar-logynon.html


 

 

 

 

 

Zasady regulujące uczestnictwo :

1)  Zgłaszamy przypadki zakończone sukcesem lub sprawiające szczególną trudność

2)  15 minutową prezentację  dokumentujemy surowymi wynikami, najlepiej z oprogramowania, których wersje

      prowadzą notację wartości nastawionej filtracji (np. dla BrainFeedback III wersja 10.09 )

3)  Organizator wybierze 10 prezentacji w/g swojego uznania, a następne 10 według życzenia uczestników Superwizji.

4)  Zatwierdzone prezentacje, których nie zdąży się przedstawić, automatycznie przechodzą jako pierwsze na 

     kolejny termin Superwizji.

5)  Prezentowane materiały, dla uczestników Superwizji,  zostaną wydane w formie biuletynu.

6)  W Superwizji udział mogą wziąć również osoby nie referujące, jak również rodzice, którzy samodzielnie 

     trenują swoje pociechy.

 

Termin  i miejsce odbycia Superwizji zostanie podany po napływie materiałów i zgłoszeń. Koszt udziału zostanie przedstawiony po wstępnej rejestracji uczestników Superwizji. Przewiduje się udział ok. 30-40 osób.  Proszę o propozycje tematów na wykłady

 


cerazette tabletki cerazette – cena
Bądź ostrożna!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/cerazette.html


 

 

 

 

 

Konferencja z Lubarami - refleksje.

Dla nas Polaków , to był prawdziwy rarytas - spotkanie z jednym z ojców współczesnego neurofeedback i niekwestionowanego lidera w traktowaniu ADD/ADHD. Dziwna jednak była liczebna przewaga naszych rodaków wśród uczestników konferencji. Spodziewałem się, że będziemy mniejszością narodową, ale tak nie było. Mam wrażenie, że informacja o tej konferencji była zbyt anemiczna.  Łącznie, z Polski przyjechało 12 osób :

 

mgr inż. Czyżyk Rafał - Wrocław

lek. med. Flisiak Hanna - Wrocław

dr n. med. Kowal Elżbieta - Radom

mgr inż. Lisaj Jan - Piła

Lewandowska-Dzikielewska - Wrocław

mgr Mazur Eliza - Kraków

dr n. med. Pakszys Michaela - Warszawa

dc dr n. med. Pakszys Waldemar - Warszawa

mgr Rosa-Chlobowska - Kraków

mgr inż. Stempowska Danuta - Świdnica

mgr Szucka Ewa - Olsztyn

mgr Tuchowski Dariusz- Wrocław

 

Tematyka konferencji , w zasadzie, zbudowana w oparciu o wcześniejsze wystąpienie Państwa Lubarów  w Palm Springs, CA - USA.( http://www.brainmeeting.com/lubar.htm ). Temat tej dwudniowej konferencji :

 

Quantitative EEG, Topographic Brain Mapping:

 Training Protocols for Neurofeedback & integrated psychotherapy

 

Jak widać, Czesi "bazując" na obecności Państwa Lubarów zorganizowali dodatkowe 2 dni wkomponowując prezentację i zastosowanie oprogramowania DEYMED(=ALIEN) , Neuroguide i LORETA. W ostatnim dniu konferencji parę godzin prezentacji miał PhDr Jiri Tyl. Niestety, prof. J.Fabera i szefów ALIEN nie było. 

Profesor Lubar demonstrował użycie jakościowego EEG i ilościowego - QEEG oraz normatywnych baz danych do wyboru  strategii i miejsc treningów neurofeedback. Wskazał na dużą skuteczność QEEG w różnicowaniu podtypów  ADD/HD,szkolnych problemów z nauką, depresji i innych zaburzeń. Profesor również zademonstrował  wykorzystanie oprogramowania LORETA (Low Resolution Electromagnetic Tomography) do treningu głębszych struktur mózgowych wykorzystując współpracę tego oprogramowania z oprogramowaniem DEMED (EEG). Profesor wskazywał na znaczenie kompleksowej terapii, obejmującej  członków rodziny, która warunkowała nawet rozpoczęcie terapii neurofeedback. 

Profesor Lubar, przy okazji przedstawił własne zasady wykonywania terapii neurofeedback, uważając, że jego własna praktyka i publikacje dowodzą skuteczności stosowanych zasad i metod. Prawdziwym zaskoczeniem dla prawie wszystkich Polaków były zasady nagradzania, które wahały się w granicach 15-20 pkt / 1 minutę oraz apel o niezmienność  progów (wzmacnianie, hamowanie) na przestrzeni wielu sesji. Średnia liczba sesji, terapii, których wyniki relacjonował prof. Lubar wynosiła 40-50. Ponownie, jak bumerang wrócił temat TIME DELAY. 

 Zapytałem profesora, jaką wartość Time Delay(opóźnienie nagradzania) uważa za właściwą .  

Odpowiedź profesora Lubara była jednoznaczna: jak najkrótsza, nie przekraczająca 0,5 sekundy. 

Zwracam uwagę na szczególną modyfikację tego opóźnienia, wynikającą z wykładów prof. Fabera (Czechy-Praga), która opiera się na zasadzie dopasowania opóźnienia do potencjału P300 trenowanej osoby. Profesor Faber uważa, że wybór odpowiedniego czas opóźnienia (TIME DELAY) ma znakomity wpływ na skuteczność terapii. Podkreślał ten fakt każdorazowo, na każdym szkoleniu polskiej grupy w Pradze. 

To samo czynił PhDr Jiri Tyl.  

Apeluję więc do wszystkich użytkowników oprogramowania ALIEN , nie stosujcie opóźnień (TIME DELAY),

przekraczających 0,5 sekundy, a więc TIME DELAY >=5  !!!!. Dla niewiernych, albo wiernych innym zasadom  doboru TIME DELAY  polecam przeczytać stronę : http://www.focused-technology.com/realtime.htm

Tak więc można zamknąć sprawę doboru TIME DELAY, ale mamy nowy problem do rozważenia :

jak skutecznie punktować(nagradzać) ?Jesteśmy przyzwyczajeni do punktowania na poziomie 120-160 pkt.

Profesor Lubar preferuje świadomą naukę, PhDr Jiri Tyl zasadę nagradzania 80 % czasu trwania treningu . Pan Lubar proponuje stałość progów, Pan Tyl nadążanie za "wydolnością" pacjenta. Profesor Lubar sygnalizuje: statystyczna zdolność koncentracji występuje na przestrzeni 10-15 minut, potem są gorsze wyniki. Proponuje zastosowanie przerwy.

Które z wyżej wymienionych zaleceń są  optymalne ? Jak widzimy, proponowane są różne drogi do tego samego celu . Musimy odbyć więcej spotkań na najwyższym szczeblu aby roztrzygnąć nowo powstałe wątpliwości. Moim zdaniem ostateczne decyzje podejmować będzie terapeuta obserwujący "plastykę" mózgu trenującej osoby. Należy nauczyć się stosowania narzędzi kontroli przebiegu terapii neurofeedback (QEEG, BrainMapping, testy, współczynniki, trendy,.. itp ), aby ocenić postępy treningu i zweryfikować obraną strategię treningu. Aktualne oprogramowania ALIEN zawierają skromną ilość narzędzi kontroli terapii, jak i analiz statystycznych. Będę lansować rozwój oprogramowania w kierunku wzbogacenia o wspomniane kontrole i analizy danych z treningów, tak, aby terapeuta nie musiał używać kalkulatora. Komputery, jakich używamy są tak mocne, że poradzą sobie z  tymi obliczeniami i prezentacją wyników. Potrzebna jest tylko dobra chęć i wola programistów (plus nieco zysku), aby analiza wyników nie była udręką.

 

Dzień wcześniej(19 lipca), konferencję poprzedzała tzw. superwizja w Instytut Biofeedback w Pradze, prowadzoną przez PhDr Jiri Tyla. W Superwizjii udział wzięli Polacy(6 osób) i Grecy(2 osoby). Superwizję zaliczyły osoby :

  

Lewandowska-Dzikielewska Małgorzata Wrocław

mgr inż.  Jan Lisaj - Piła

doc. dr n. med.  Pakszys Waldemar - Warszawa

mgr  Rosa-Chlobowska Renata - Kraków

mgr  Szucka Ewa - Olsztyn

mgr inż.  Stempowska Danuta - Świdnica

 

Superwizja polegała na przedstawieniu i omówienie napotkanych problemów w terapii, ewentualnie  przedstawieniu (=pochwaleniu się) odnotowanym sukcesem. Zebrani, jako konsylium analizowali przebieg terapii i zgłaszali własne wnioski i uwagi.

 Podkreślić pragnę znakomitą koleżeńską atmosferę i zorganizowanie polskiej grupy, którą tworzyło  10-cioro najbardziej "zapalonych" entuzjastów neurofeedback z całej Polski, którzy wspólnymi siłami zdobywają niezbędną wiedzę poprzez uczestnictwo w praskich szkoleniach, warsztatach, superwizjach i konferencjach.  Zauważyli to Państwo Lubarowie. Najbardziej wytrwali, wraz z Państwem Lubar i Doug Youngberg (Dyrektor d/s sprzedaży Firmy DEYMED), na starym rynku w Pradze, spożyli wspólną kolację. Osobiście dziękuję wszystkim, którzy podjęli trud podróży do Pragi  i uczestniczyli w Konferencji, tworząc  zorganizowaną grupę zdolną uczestniczyć w zajęciach każdej formacji pola neurofeedback. Szczególne podziękowania, jako grupa, pragniemy złożyć naszej koleżance Elizie, za Jej trud tłumaczenia konferencji. Zdobyta wiedza zaowocuje w naszych praktykach. Tych co nie byli - zachęcam : warto brać udział w takich spotkaniach. 

Nie czekajcie na "gotowe" przepisy, jak "remontować mózgi" . Wiedzę trzeba zdobywać z różnych źródeł.

 

 

 Po Superwizji. W środku PhDr Jiri Tyl.Od lewej : mgr Tuchowski Dariusz(..obserwator), mgr Rosa-Chlobowska Renata, 

mgr inż. Lisaj Jan, dc. dr n.med. Pakszys Waldemar, mgr Szucka Ewa, mgr inż. Stempowska  Danuta.

Na dole od lewej : Lewandowska-Dzikielewska Małgorzata

 

 

 Wykład.Od lewej : Pani Judith Lubar, prof. Joel Lubar, tłumaczka czeska, mgr Mazur Eliza - polski  uczestnik konferencji  i tłumacz 

 

 

Wykład. Od lewej : Pani Judith Lubar, prof. Joel Lubar, PhDr Jiri Tyl. U  dołu - dr Michaela Pakszys.

 

 

 Wykładowcy byli pilnie słuchani, a długopisy szumiały niczym pisaki eeg !!!.......czasami brakowało tuszu i kartek.

Jak widać, pierwsze ławki obsadzili Polacy....no i jest nas najwięcej !

 

 

Zapytałem prof. Lubara, czy dokładność +/- (1-1,5 cm ) wyznaczania punktów na głowie w/g systemu 10-20 jest wystarczająca. 

Profesor odpowiedział : wyznaczać zawsze dokładnie. Do tego celu Pan Lubar używa czepka i flamastra.

 

 

Pani Judith Lubar dyskutuje z polskimi kobietami.

 

 

Pożegnalne, grupowe zdjęcie z najbardziej wytrwałymi uczestnikami konferencji.

 

 

Lubarowie w Pradze !!!

 

Deymed Diagnostic  

is pleased to announce 

 the Deymed Prague Summer Training Conference 

with Joel and Judith Lubar.

   

 

Dates: July 20-23, 2005

Location: Prague, Czech Republic,  

Nam. Winston Churchill 4, 130 67, Prague 3 (Czech Economics University)

Conference & Workshop Fee: $100 Euro per Day (4 Days)

 

This Conference will be split in two parts. The first day will be a seminar titled The latest in Quantitative EEG and Neurofeedback . 

The second, third and fourth days  will be  a hands  on   training  course that  will  cover more indepth topics of basic qEEG use 

and Neurofeedback training. Instruments  will be  presented  by  the  Deymed  Diagnost ic  Corporation including the TruScan 32 EEG 

and BrainFeedback 2/4 channel systems for neurofeedback.

 

Summer Prague Training Conference

Day 1 Wednesday July 20

Seminar: The latest in quantitative EEG and Neurofeedback  

Presenters: Joel  F.  Lubar,  Ph.D., Senior Fellow BCIA-EEG  & Judith  O.  Lubar, LCSW-BCD, Senior Fellow BCIA-EEG

 

Day 2 Thursday July 21

This  workshop  will be an  in-depth specialized  training on the Deymed TruScan 32 System in the use of QEEG and Neurofeedback. Normative databases will be covered including the Neuroguide database. 

Presenters will be from the Deymed Corporation and Joel F. Lubar, Ph. D.

 

Day 3 Friday July 22

Morning: The first half of this day will be presented by Judith O. Lubar who will demonstrate  best practices in Neurofeedback training with an  emphasis  on  family  dynamics  and  special  circumstances  relating  to Neurofeedback.

Afternoon: The second  half of  this day will cover interesting clinical case  studies  and  practical  clinical  advice  for  Neurofeedback  training approaches and protocols by Joel and Judith Lubar.

 

Day 4 Saturday J uly 23

Morning:  This  Training  Course  will  cover  advanced  topics  including ERPs  and  LORETA  Neurofeedback  and  will  also  cover  new  features including  the  3D  games,  Trend  Graphs  and  Coherence  training  using Deymed  TruScan  32  and  Brai nFeedback  3.  Presenters:  Joel  F.  Lubar, Ph.D. & Deymed Corporation.Afternoon:  This  training  course  will  be  presented  by  Jiri  Tyl, PhDr. and Dr Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc who will show how t o combine qEEg and Neurofeedback to design quality research projects for clinical practitioners  using  neurofeedback.  This  course  will  also  demonstrate their latest study.

An initial deposit of 100 Euro or more must accompany the registration and the full  payment  must  be  received  by  July  10th,  2005. Payment  is preferred  by Visa or  Mastercard.  If there i s  another  payment method necessary please contact Deymed Diagnostic

 

HOTEL RESERVATION INFORMATION:

When registering, we will provide you will a list of hotels with special rates for this conference.

www.deymed.com

 

Bliższych informacji, dla absolwentów szkoleń praskich , udziela :

Jan Lisaj  

 

Joel F. Lubar Ph.D.

Dr. Joel Lubar received his B.S. and Ph.D. from the Division of the Biological Sciences and Department of Biopsychology at the University of Chicago. He has published more than 85 papers, numerous book chapters, as well as eight books in the areas of Neuroscience and Applied Psychophysiology. He has been a Regional Editor for the Journal Physiology and Behavior, an Associate Editor for Biofeedback and Self Regulation, and is currently one of the editors of the Journal of Neurotherapy.

He has held the position of Assistant Professor at the University of Rochester. Leaving behind his Associate Professorship, he is currently Full Professor at the University of Tennessee.

Dr. Lubar is the past president of AABP(Associantion for Applied Psychophysiology) He has been the president of the Academy of Certified Neurotherapist which now offers specialty certifications in EEG Biofeedback as part of the Biofeedback Certification Institute of America (BCIA). He has also been the president of the EEG Division of the AAPB. He has served on the BCIA Board of Directors, and as a member of the executive board of the AAPB. He was previously an officer on the board of the Biofeedback Research Society. He was the first President of the Biofeedback Society of Tennessee. Since 1979 he has been co-director of the Southeastern Biofeedback and Neurobehavioral Institute, in Knoxville, Tennessee. Dr. Lubar has presented his research at many workshops in Europe, South America, Canada, Israel, Australia and to many State and National meetings of Biofeedback Organizations. He was an invited keynote speaker at the Third International Conference in Biobehavioral Self Regulation and Health, held in Tokyo, Japan, October, 1993.

Dr. Lubar was responsible for developing the use of EEG Biofeedback (Neurofeedback) as a treatment modality for children, adolescents, and adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, starting with his controlled studies in the mid-1970's. This application of Neurofeedback is now becoming widespread in clinics and schools throughout the United States, Canada, Australia, Israel, Europe and Mexico. Currently, more than 1500 health care organizations are using the EEG biofeedback protocols that Dr. Lubar has developed. Dr. Lubar is currently developing databases for the assessment of individuals with ADD/ADHD, and is a consulting in several controlled studies evaluating the effectiveness of Neurofeedback. In a 1992 publication, in Pediatric Neurology, he and his colleagues showed, for the first time, that children with the inattentive form of ADD (without hyperactivity), differ significantly in terms of quantitative EEG patterns, from matched control non-ADD children.

Judith O. Lubar M.A., MS., LCSW., BCD., BCIA

Judith Lubar has been working in the fields of Neurofeedback, family and individual therapy with children, adolescents and adults who experience ADD/HD for the past 23 years. She has presented professional papers and workshops on these topics in the USA, Germany, Venezuela, Canada, Puerto Rico, Israel, Australia and Europe.

Her specialty is combining therapeutic concepts with EEG biofeedback into a clinical methodology in which each of the elements enriches the other. Mrs. Lubar has been a member of the Association for Applied Psycho physiology and Biofeedback (AAPB) and the past President of the Biofeedback Society of Tennessee. She is formerly president of the South American Chapter of the AAPB, and was Secretary of the Society for Neuronal Regulation (SNR). She is currently a member of the AAPB Board.

Judith Lubar has been presenting individualized tutorial training workshops for individuals, health care organizations and private practices in both general biofeedback, and the specialty area of EEG neurofeedback since the late 1970's. She has worked with both private and public schools in facilitating the integration of neurofeedback for ADD/HD with curricula.

 

 

Internetowa Grupa Dyskusyjna

Niezwłocznie pragnę poinformować, że zapadły decyzje o powołaniu do życia Internetowej Grupy Dyskusyjnej bazującej na użytkownikach systemów neurofeedback, głównie ALIEN. Warunkiem uczestnictwa w życiu grupy jest posiadanie własnego systemu  neurofeedback. Wsparcie i pomoc Grupie zadeklarowały ALIEN i ELMIKO. Inicjatywę wspiera również  Instytut EEG Biofeedback z Pragi. Mam osobistą deklarację PhDr Jiri Tyla, który będzie jednym z moderatorów zagadnień neurofeedback. Ja osobiście będę zasilał grupę w informacje techniczne, ale nie tylko. W pracach grupy zadeklarowało udział wiele fachowych osobistości, w tym z zagranicy, oferujących dostęp do swojej wiedzy pokrywającej pole wielu dyscyplin naukowych niezbędnych do funkcjonowania neurofeedback. Krótko mówiąc : KONIEC OSAMOTNIENIA.

Planuje się, aby Grupa swoim zasięgiem  objęła : europejskich i poza europejskich użytkowników systemów ALIEN. Organizacyjnie przedsięwzięcie jest koordynowane jest przez moją skromną  osobę.

Szanowni Państwo ! Chcę z pożytkiem dla ogółu wykorzystać moje wieloletnie doświadczenia i kontakty z życia takich grup. Aktualnie, jako Polak jestem członkiem wielu grup dając świadectwo zasadzie " iż Polacy nie gęsi i neurofeedback mają ". 

Wspomniane grupy  skupiają  absolutną większość światowych specjalistów praktykujących neurofeedback. 

 

Serdecznie zapraszam i proszę o zgłoszenia  uczestnictwa . 

Jedyny warunek to udokumentowanie nabycia systemu neurofeedback.

Zgłoszenia proszę przekazywać na adres : soliserw@wp.pl

 

 

Zainteresowanych informuję , że wiele nowoczesnych, współczesnych metod prowadzenia treningów można się nauczyć w Pracowni EEG-Biofeedback w Pile. Indywidualne zajęcia oferują :

1)      Maksymalne wykorzystanie technicznych możliwości Brainfeedback lub modułu biofeedback ELMIKO

-         opis technicznych możliwości zakładki Training Setup w Brainfeedback III

-         nowe protokoły treningowe (inne niż C3 i C4, techniki wielokanałowe i wielomodalne)

-        naukę zbierania danych , wykonywania tzw. oszacowań,  z wykorzystaniem głowic urządzeń NF( Brainfeedback), będące podstawą ustalania strategii treningu oraz pełniących funkcje kontrolne procesu terapii.(bardzo ważna umiejętność, aktualnie bardzo popularna w USA i na zachodzie.)

2)      Indywidualizowanie treningów.

3)      Praktyczne zastosowania QEEG oraz Coherence i Brainmappingu .

4)      Analizy matematyczne wyników treningowych neurofeedback. Automatyzacja obliczeń.

5)      Prezentacja możliwości programowych ALIEN, ELMIKO i innych produktów.

6)      Opis danych technicznych urządzeń NF wpływających na jakość i skuteczność terapii.

Miejsce ALIEN i ELMIKO w światowym rankingu urządzeń NF ocena własna.

7)  Indywidualne szkolenia dla rodziców i doradztwo w zakupie tanich urządzeń neurofeedback.

     Inicjatywa adresowana do dzieci wymagających długotrwałych terapii typu : autyzm, mózgowe porażenie.

     Może mieć zastosowanie  dla pacjentów po udarach, wylewach lub przy degenaracyjnych neurologicznie symptomach.

     Szczególnie polecam do rehabilitacji w stanach po comie(śpiączce)

**************************************************************************************************

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy program szkoleniowy :

 

Podstawy Neurofeedback

szkolenie z certyfikatem 

Instytutu Biofeedback w Pradze

 Lektorzy:   prof. Jozef Faber 

                    PhDr Jiri Tyl, PhDr Vendula Tylowa  

                                   ( szkoła prof. B.Stermana )

                    mgr inż. elektronik Jan Lisaj 

      (szkoły: PhDr Tyl, mdr Eduardo Rocatti, PhDr "Von",  inne)

Szkolenie ma dwie drogi dojścia do uzyskania certyfikatu :

- dla osób, które już mają jakieś szkolenie ukończone, np. szkolenie w Warszawie(szkolenie:25 godzin)

- dla początkujących, bez jakichkolwiek szkoleń (szkolenie: 50 godzin) 

- najbliższy  przewidywany termin szkolenia:  kwiecień-maj 2005 roku

zgłoszenia  i  informacje: Jan Lisaj  soliserw@wp.pl   603 925 778

 

 

Szkolenia w Pracowni EEG-Biofeedback -Piła 

 

 

Szkolenia Doskonalące w Pracowni EEG-Biofeedback w Pile :

 

Techniki treningowe neurofeedback  oparte o urządzenia 

i oprogramowanie ALIEN oraz ELMIKO 

 

- praca z oprogramowaniem ALIEN i ELMIKO -

obsługa eeg i eeg biofeedback firm ALIEN i ELMIKO -

- techniki trenigów dwukanałowych i wielomodalnych -

 

- Oszacowania - QDS metoda dr n.med. Eduardo Rocatti -

- Analiza wyników treningów neurofeedback -

- Brainmapping, QEEG -

 

 

kontakt: soliserw@wp.pl

 

Po zaliczeniu bazowego szkolenia w Pile(30 godzin), można ukończyć 3 dniowe szkolenie w Pradze  i zdobyć  certyfikat  tamtejszego Instytutu Biofeedback( PhDr J. Tyl, Afiliacja AAPB). Taka konstrukcja szkolenia zapewnia dobre wykorzystanie  profesjonalnego szkolenia w Pradze, gdzie adept neurofeedback mając przyswojone podstawy, z korzyścią dla siebie - chłonie niezbędną wiedzę. W Pradze otrzyma również tzw. protokoły, które umożliwiają konstrukcję właściwej  strategii terapii.

 

MAURICE B. STERMAN, Ph.D.

CURRICULUM VITAE  http://www.skiltopo.com/html/sterman.htm

Profesor Sterman jest jedenym z ojców i twórców współczesnego neurofeedback. Jego odkrycie funkcji rytmu SMR stało się podstawą tzw. protokołu Stermana ,skutecznego w traktowaniu epilepsji, AD/HD i wielu innych klinicznych zastosowań.  Do historii przeszło jego sławne badania na kotach w NASA i niezwykle ważkie wyniki tych badań, dla dalszego rozwoju neurofeedback. Współpracował z prof. J.Lubar uważanym za drugiego ojca neurofeedback.

 

PhDr Jiri Tyl

Właściciel Center Biofeedback EEG Prague: Psychologia, Neurology & EEG BIOFEEDBACK usługi. Sprzedaż wyposażenia: 350 czeskich  Neurofeedback / QEEG systemy sprzedano do 21  krajów od 1997.Opieka zdrowotna upoważniła do prywatnej praktyki w zakresie: klinicznej psychologii, psychoterapii i doradztwa.

 Dyrektor i Supervizor, Institute Biofeedback CZ AAPB

- 270 psychologów, pedagogów, lekarzy  z 22 krajów szkoliło się w 14 kursach  od 1997.

 Przewodniczący Association For Applied Psychophysiology and Biofeedback of Czech Republic.

 Biegły sądowy w Psychologii , w gałęziach: opieka zdrowotna / psychiatria, edukacja, kultura.

Aktualnie : Profesor, University New York / Prague.

więcej : http://www.eegbiofeedback.cz/english/english.php?menu=10

 

  dr med. Eduardo Rocatti

 

 

Eduardo Rocatti, dr med.- psychiatra i neuroterapeuta, posiadacz czarnego pasa w Karate. Aktualnie w zarządzie(sztabie) Department Psychiatry General Hospital. Poprzednio pracował w German Hospital oraz French Hospital w Buenos Aires. Stąd przeniósł się do Interzonal Hospital Mar der Plata del i  był tam  zastępcą dyrektora Private Psychiatric Clinic i kierownikiem Staff Emergency. 

Dr Eduardo Rocatti On przez ostatnie 22 lata trenuje dynamiczną psychiatrię, w podejściu łączy wielosystemową terapię krótkoterminową ze ścisłym użyciem neuroprzekaźników. Jedną z jego głównych idei jest psychofarmakologia i neurotransmisja. Doktor używa amiogramu moczowego (Urinary Amiogram ),aby zbadać neurochemiczny stan matabolizmu mózgu. Używa również neurofeedback dla pacjentów: ADHD u dorosłych, Tourettes sydrom, Locked-In syndrom, oraz do pacjentów w stanie śpiączki. W poszukiwaniu wiedzy, studiował 

"na całym świecie" . W neurochemii, jako wykładowców, miał dwóch profesorów - noblistów.

QEEG Data Switch .Twórca I racjonalizator.

Zainteresowanie Eduardo Rocatti  stanami  mózgu było początkiem narodzin QeegDataSwitch (QDS)

Doktor nabył wyposażenie EEG Biofeedback , by zweryfikować zmiany mózgu spowodowane, stymulacją dźwięku i światła. Zaczął również studiować zmiany fali mózgowej podczas medytacji. Potrzeby powyższe zaowocowały powstaniem QDS, które uzupełniając elementarne wyposażenie neurofeedback(przystawka), pozwalało zmierzyć te zmiany w różnych obszarach mózgu oraz przedstawić je w postaci kolorowej topograficznej mapy mózgu (brainmapping). Istotą QDS jest prostota i taniość  technicznego rozwiązania. 

QDS zdobywa coraz większą popularność. Strona: http://www.qeeg.com.ar

 

mgr inż. elektronik Jan Lisaj

- w 1991r wspólnie z żoną zakłada i rozwija własną Pracownię EEG,

   przekształconą następnie   w  Pracownię EEG-BIOFEEDBACK 

- kursokonferencje PTNK w tematyce eeg, eegbiofeedback i potencjałów wywołanych 

- kurs w zakresie rejestracji i wizualizacji zapisów eeg oraz obsługi cyfrowego aparatu EEG DigiTrack (ELMIKO) 

- serwis gwarancyjny EEG ELMIKO w Woj. Szpitalu Zespolonym w Pile. 

- ukończenie 1 krajowego szkolenia z EEG BIOFEEDBACK (Warszawa, 19-24 listopada 2001) pt.:

 " Teoria i Praktyka EEG BIOFEEDBACK w Neuroterapii " . Kierownik naukowy kursu: dr M. Pakszys

- ukończenie szkolenia EEG Biofeedback dla Profesjonalistów w czeskiej Pradze, 20 kwietnia 2002 r

  Kurs prowadzili : prof. J.Faber , PhDr Jiri Tyl, PhDr V.Tylova

- ukończenie 2-go kursu neurofeedback w Pradze (sierpień 2004 r)

- indywidualna praktyka w pracowniach EEG, EMG i potencjałów wywołanych .

  Wojewódzki Szpital Zespolony w Gdańsku, Akademia Medyczna w Białymstoku. 

- konsultant wdrożeniowy firmy ELMIKO. Testowanie nowych wersji programów eeg

  i  potencjałów wzrokowych. Konsultant d/s  EEG Biofeedback.

- członek AAPB USA i AAPB-Czechy (Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback) 

- przedstawiciel Center Biofeedback EEG Prague w Polsce

- przedstawiciel QDS w Polsce. 

- sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, Oddział w Pile.

więcej: http://www.eeg-biofeedback.com.pl/index.php?mod=pracownia_w_pile

 

 

 

ALIEN -wersja 10.04-3D

Końcówka roku 2004 -jak dla wszystkich-tak i dla programistów ALIEN była bardzo intensywna.

Firma wdrażała koncepcje nowych gier w technice 3D.Programisci zapowiadali, że nowe gry wymagać będą nieco silniejszych  komputerów oraz karty grafiki o trybie dwumonitorowej pracy. Nowy produkt praktycznie  "na pniu"  trafił do odbiorców. Przeto nie dziwota, że można doszukać się tam wielu drobiazgów, które należy usprawnić. Generalnie odbiór użytkowników neurofeedback jest pozytywny, a dzieciaki akceptują nową grafikę. Pamiętajmy o tym, że tzw. nuda generuje Thetę.Potrzeba dużej  liczby sesji , przy minimalnych możliwościach urozmaicenia i w kontekście typowych gier komputerowych, u młodego człowieka budowała krytyczną ocenę tego co nazywaliśmy grami. Nowa koncepcja gier oparta o technikę 3D, poprawia komfort obu stron (pacjenta i terapeuty). 

Równolegle podjęto próbę (nareszcie !)  rzeczywistej modyfikacji oprogramowania. Niestety, "po drodze" zablokowano pełne możliwości indywidualizowania własnych protokołów. Tak naprawdę Czesi zablokowali to co działało wadliwie i co użytkownikom sprawiało wiele kłopotów, albo było powodem niepokojenia serwisu.

Moim zdaniem i nie tylko, to jest zły zamiar. 

Proponujemy poprawę, tego co źle działało( formowanie nagrody dźwiękowej) i przywrócenie możliwości definiowania własnych protokołów. Ograniczanie możliwości urządzenia neurofeedback do praktycznie czterech bazowych protokołów, a po prawdzie tylko do jednego sposobu warunkowania nagrody zdecydowanie ogranicza terapeutyczne możliwości urządzenia, które w Polsce dystrybuowane jest za  znaczne pieniądze. Dzisiaj istnieją rozwiązania, które oferują  więcej,  za kwoty ok. 1000 $ USA.

Są to wartościowe i popularne na zachodzie konstrukcje, niestety nie spopularyzowane w naszym kraju.

Dla mnie osobiście - Nowy Rok zaczął się bardzo intensywną pracą , uczestniczę przy wdrażaniu nowości   ALIEN i ELMIKO. Jaś z Bydgoszczy był pierwszą osobą, która odbyła 1 sesję na nowych grach i zameldowała telefonicznie Panu K. Holubowi "mogą być". Jaś zaakceptował gry, mimo tego, że dostrzegał pewne niedociągnięcia, ale wierzy, że programiści zrobią poprawki.. Tak więc życzymy wszystkim skutecznej "przesiadki " na nowe oprogramowanie. Proszę szczególną uwagę zwrócić na procesor i kartę grafiki. Nowe gry stawiają dość wysokie wymagania techniczna. Radzę stosować jako procesory Pentium  2,4-3.0 GHz i bardzo dobre karty grafiki ze 128 MB RAM-u .A oto, poniżej  opinia Jasia :

 

 

 

 

 

Warsztaty neurofeedback w Świdnicy.

W dniach 6-7 listopada 2004 r, w Świdnicy odbyły się warsztaty neurofeedback z udziałem dr Jiri Tyla i inż. Kamila Holubadyrektora ALIEN-u. Na warsztatach zaprezentowano nowe gry ALIEN-u oraz polską wersję eeg biofeedback realizowaną  przez warszawską firmę ELMIKO. Spotkanie adresowane było do użytkowników systemu brainfeedback utrzymujących kontakty z ośrodkiem neurofeedback w Pradze. Dziękujemy firmie ELMIKO  i Pracowni EEG-Biofeedback w Świdnicy za  techniczna pomoc w organizacji spotkania.  Dziękujemy miłym gościom z Czech za przybycie do Polski, mamy nadzieję , że  znowu się spotkamy. Wymieniliśmy wiele cennych uwag i informacji. 

ALIEN  reaguje na sygnały swoich klientów.

Obecność dyrektora na naszym spotkaniu jest wyraźnym sygnałem takiej gotowości.

 

 

Pofesor Bernard Brucker w Polsce.

17 maja 2004 r, w Olsztynie, o godz. 13:30 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 

  oraz o godz. 17:00 w Poliklinice odbyły się  wykłady na temat:

 

" Zastosowanie biofeedbecku w rehabilitacji chorych 

z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego "

 

Wykład promował metodę EMG-Biofeedback oraz pokazywał rehabilitacyjne sukcesy profesora. 

http://www.musclepower.com/press11.htm

Dr Bernard S. Brucker, Ph.D. ABPP

Dr Brucker jest profesorem Departamentu Ortopedii i Rehabilitacji, Psychiatrii i Nauk Behawioralnych i Departamentu Radiologii w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Miami na Florydzie. Jest on psychologiem, który jako jeden z pierwszych wkroczył na pole rehabilitacji i jest obecnie Szefem Wydziału Psychologii i Dyrektorem Laboratorium Biofeedbacku i Programu Funkcjonalnej Stymulacji Elektrycznej na Uniwersytecie w Miami / Centrum Medyczne Jackson Memoriał.

Jest on byłym prezydentem oddziału Psychologii Rehabilitacyjnej Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i szefem Rady Doradczej w Uszkodzeniach Mózgu i Rdzenia Kręgowego dla Stanu Floryda.

Jest on obecnie viceprezydentem Amerykańskiej Komisji Psychologii Rehabilitacyjnej, członkiem zarządu Amerykańskiej Komisji Psychologicznej, Vice Prezydentem Stowarzyszenia na rzecz Urazów Mózgu na Florydzie.

Dr Brucker otrzymał nagrodę Gil Moss z Amerykańskiego Towarzystwa Urazów Rdzenia Kręgowego za wybitne osiągnięcia naukowe i wkład kliniczny w leczenie urazów rdzenia kręgowego, nagrodę za wybitne osiągnięcia od Instytutu Inżynierów Elektrycznych i Elektronicznych, za mikroprocesorową kontrolę ruchu w sparaliżowanych mięśniach, nagrodę za życiowe osiągnięcia od Towarzystwa Psychologicznego na Florydzie i wiele innych.

 Dr Brucker jest jednym z fundatorów i pierwszych dyrektorów Projektu Leczenia Paraliżu w Miami na Florydzie. Jest on szeroko znany na świecie z powodu opracowania specyficznych procedur behawioralnych dla odzyskania funkcji u ludzi z fizycznymi upośledzeniami i inwalidztwem i z powodu licznych publikacji, książek i prezentacji na spotkaniach naukowych.